‘Tegen 2050 leven er zo’n 9,7 miljard mensen op aarde’

In 2100 zal de wereldbevolking zelfs gegroeid zijn naar 11 miljard.

In een nieuw rapport van de VN hebben onderzoekers berekend hoeveel mensen er over grofweg dertig jaar op aarde zullen rondlopen. En dat zullen er zo’n 2 miljard meer zijn dan nu. Op dit moment telt onze planeet circa 7,7 miljard mensen. Maar dat zal tegen 2050 gegroeid zijn naar 9,7 miljard. Wel stelt het rapport dat de algehele groei in snelheid zal afnemen.

Bevolkingsgroei
Op dit moment is China het land met de meeste inwoners. Maar al in 2027 zal het land van de troon gestoten zijn door de huidige nummer twee: India. Maar niet alleen India krijgt te maken met een forse bevolkingsgroei. Ook in de Verenigde Staten, Indonesië en Afrikaanse landen zoals Ethiopië, Tanzania en de Democratische Republiek Congo zullen de aantallen naar verwachting het snelst toenemen. Volgens de VN zal de bevolking in Sub-Sahara Afrika in 2050 praktisch verdubbeld zijn.

Arme landen
“Veel van de snelstgroeiende bevolkingen bevinden zich in de armste landen, waar bevolkingsgroei extra uitdagingen met zich meebrengt,” stelt vice-secretaris-generaal Liu Zhenmin. “Deze uitdagingen omvatten de strijd om armoede uit te bannen en honger en ondervoeding te bestrijden.” Het rapport laat volgens hem daarom goed zien waar acties en interventies ondernomen moeten worden.

Levensverwachting

Hoewel de algehele levensverwachting blijft toenemen (van 64,2 jaar in 1990 tot 77,1 jaar in 2050) zal de levensverwachting in armere landen achterblijven. Zo is de levensduur van een baby die vandaag de dag in een van de minst ontwikkelde landen wordt geboren, zo’n 7 jaar korter dan van een baby die in een ontwikkeld land ter wereld komt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn hoge sterfte bij de geboorte, geweld en de aanhoudende impact van hiv.

Geboortecijfer
Hoewel het aantal mensen dat de aarde bevolkt dus blijft toenemen, gaat de snelheid van de groei wel een tandje omlaag. Dat komt voornamelijk door een lager geboortecijfer. In 1990 lag het gemiddelde op 3,2 kinderen per vrouw, in 2019 was dit al gedaald naar 2,5. In 2050 zal het gemiddelde verder zijn afgenomen naar 2,2 kinderen per vrouw. Dit heeft er onder andere mee te maken dat in steeds meer landen de bevolkingsomvang daalt. Sinds 2010 hebben zo’n 27 landen of gebieden te maken gekregen met een daling van ongeveer één procent. Maar tegen 2050 zal dit naar verwachting uitgebreid zijn naar 55 landen. Bijna de helft hiervan zal zelfs een daling van ten minste 10 procent ondervinden.

Vergrijzing
Ondertussen is de wereldbevolking aan het vergrijzen; het aantal 65-plussers neemt snel toe. Tegen 2050 is één op de zes mensen 65 jaar of ouder. Nu is dat ongeveer 1 op 11. Met name in Noord-Afrika, Azië en Latijns-Amerika zal het aantal 65-plussers in de komende dertig jaar gaan verdubbelen. Het betekent dat tegen 2050 een kwart van de bevolking in Europa en Noord-Amerika 65 jaar of ouder is. En dat brengt vooral financiële consequenties met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan hogere kosten voor de gezondheidszorg en pensioenen.

Ook na 2050 zal de wereldwijde bevolking blijven toenemen. De VN stelt dat in 2100 zo’n 11 miljard mensen op aarde zullen wonen. De vraag is natuurlijk of het mogelijk is om al die monden te blijven voeden als we er nu al niet in slagen om iets meer dan 7 miljard mensen van voldoende voedsel te voorzien. Aan ruimte en innovatieve ideeën geen gebrek. Maar is dat genoeg?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd