Te weinig nachtrust creëert roekeloze gokker

Wanneer mensen een nachtje slaap overslaan, verandert hun gokstrategie radicaal. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen nemen meer risico en lijken zich minder bewust van de grote verliezen die ze hiermee kunnen oplopen. Opvallend genoeg zijn ze zich daar vaak niet van bewust: ook mensen die zich na een nachtje doorhaalden prima voelden, veranderden hun strategie.

Onderzoeker Scott Huettel verzamelde 29 mensen en liet ze een nachtje opblijven. Daarna kregen de proefpersonen een aantal taken voorgelegd waarbij ze moesten gokken. De proefpersonen konden zelf bepalen hoeveel ze wilden inzetten. Terwijl het experiment gaande was, werden de hersenen van de proefpersonen gescand.

Risico
Er bleken grote verschillen te zijn tussen de proefpersonen en de controlegroep die wel lekker geslapen had. De mensen die een hele nacht waren opgebleven, gingen voor de grotere winst. Ook al betekende dat dat ze een grotere kans op verlies hadden.

Scan
Ook de hersenscans verschilden. De mensen die grotere risico’s namen, hadden een grotere hersenactiviteit in de ventromediale prefrontale cortex. Dit deel van de hersenen is onder meer verantwoordelijk voor het berekenen van de waarde van iets. De activiteit in het deel van de hersenen dat betrokken is bij het vormen van negatieve emoties nam af. Het effect van deze veranderingen in de hersenen is duidelijk: mensen nemen meer risico en negeren de negatieve gevolgen die hun acties kunnen hebben. Opvallend is echter dat mensen zich daar vaak niet zo van bewust zijn.

De onderzoekers vroegen de proefpersonen die een nachtje hadden doorgehaald ook hoe ze zich voelden. De mensen die aangaven dat ze zich prima en alert voelden, namen net zoveel risico als de mensen die slaperig waren. Dat wijst erop dat mensen zich nog zo alert kunnen voelen, maar na een nachtje zonder slaap toch niet in staat zijn om helder te denken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd