Tatoeages wellicht gevaarlijker dan gedacht: mogelijk verband gevonden tussen lymfeklierkanker en tattoo

Zweeds onderzoek suggereert voorzichtig dat tatoeages weleens een risicofactor kunnen zijn voor het ontwikkelen van lymfeklierkanker. Maar meer onderzoek is hard nodig.

Heel veel mensen hebben tatoeages, maar ondertussen weten we eigenlijk heel weinig over de gevolgen die het zetten van een tatoeage (op de lange termijn) voor de gezondheid heeft. Dat moet anders, zo vinden Zweedse onderzoekers. En dus besloten ze er onderzoek naar te gaan doen. En hun eerste bevindingen zijn direct enigszins verontrustend. Zo hint de Zweedse studie op het bestaan van een mogelijk verband tussen tatoeages en lymfeklierkanker.

Het onderzoek
Voor hun studie bogen de wetenschappers zich over de gegevens van 2938 mensen bij wie lymfeklierkanker was vastgesteld. Daarnaast verzamelden ze een controlegroep, bestaande uit mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd als de groep bestaande uit patiënten met lymfeklierkanker. “Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over hun levensstijl en eventuele tatoeages,” vertelt onderzoeker Christel Nielsen.

Vervolgens gingen de onderzoekers na of er een verband was tussen gezette tatoeages en de kans op lymfeklierkanker. “Nadat we rekening hadden gehouden met andere relevante factoren (die van invloed kunnen zijn op de kans om lymfeklierkanker te krijgen, red.), zoals roken en leeftijd, ontdekten we dat de kans om lymfeklierkanker te krijgen 21 procent groter was voor degenen die getatoeëerd waren,” aldus Nielsen.

Pleidooi voor meer onderzoek
Dat klinkt wellicht tamelijk verontrustend, maar de wetenschappers benadrukken dat hun bevindingen in dit stadium in de eerste plaats aanleiding vormen voor meer onderzoek, in plaats van paniek. “Het is belangrijk om te onthouden dat lymfeklierkanker een heel zeldzame ziekte is en dat de 21 procent grotere kans op lymfeklierkanker resulteert in een nog altijd heel kleine kans om lymfeklierkanker te krijgen.” Bovendien is het goed om te benadrukken dat dit pas het eerste onderzoek is naar een mogelijk verband tussen lymfeklierkanker en tatoeages en de aard van het gevonden verband onduidelijk is. “Meer onderzoek is nodig voor we kunnen concluderen dat tatoeages lymfeklierkanker veroorzaken,” onderstreept Nielsen. “Maar onze studie laat wel duidelijk zien dat we een beter begrip moeten krijgen van hoe tatoeages onze gezondheid kunnen beïnvloeden.”

Zoveel onbekend
Want hoewel veel mensen tegenwoordig tatoeages hebben, weten we eigenlijk nog heel weinig over het effect dat de inktplaatjes op de lange termijn op onze gezondheid hebben. “Er is de laatste tien jaar wel al vrij veel aandacht geweest voor de chemische samenstelling van de tatoeage-inkt,” weet Nielsen. “Met name ook in Europa. Tatoeage-inkt bevat vaak chemicaliën waarvan we weten dat ze – weliswaar in een andere context – tot kanker kunnen leiden, bijvoorbeeld onder mensen die beroepsmatig veel met deze inkten bezig zijn.” Ook weten we dankzij eerder onderzoek inmiddels dat de inkt niet op de plek blijft waar de tatoeëerder deze aanbrengt. “We weten dat de inkt door het immuunsysteem, van de huid vandaan getransporteerd wordt,” vertelt Nielsen. “Het lichaam probeert de inktdeeltjes – die het als iets vreemds ziet, iets wat daar niet hoort – weg te werken. En aangetoond is dat de inktdeeltjes daarbij naar de lymfeklieren worden gebracht en daar permanent worden opgeslagen.” Die wetenschap inspireerde Nielsen en collega’s vervolgens om specifiek te kijken naar een mogelijk verband tussen tatoeages en lymfeklierkanker. “Wij wilden begrijpen hoe onze gezondheid beïnvloed wordt door de permanente opslag van potentieel giftige chemicaliën in het immuunsysteem.” En daarbij werd dus een voorzichtig verband gevonden tussen tatoeages en lymfeklierkanker.

Omvang van de tatoeage doet er niet toe
Voorafgaand aan het onderzoek hadden Nielsen en collega’s verwacht dat de kans op lymfeklierkanker ook beïnvloed zou worden door de omvang van de tatoeage. Zo dachten ze dat een enorme tatoeage op de rug geassocieerd zou kunnen worden met een grotere kans op lymfeklierkanker dan een kleine tatoeage. Maar dat bleek – verrassend genoeg – niet te kloppen; er was geen verband tussen de omvang van de tatoeage en de kans op lymfeklierkanker. “We weten niet waarom dat is,” vertelt Nielsen. “We kunnen op dit moment alleen maar speculeren dat een tatoeage – ongeacht de omvang – een laaggradige ontsteking in het lichaam veroorzaakt die weer kan leiden tot kanker.”

Prioriteit
Het is voor nu – zo blijven de onderzoekers benadrukken – slechts speculatie. Vervolgonderzoek is hard nodig om het veronderstelde verband tussen lymfeklierkanker en tatoeages te ontrafelen. En ook eventuele andere gezondheidseffecten die tatoeages (op de lange termijn) kunnen hebben, helder te krijgen. “Als een onderzoeker, maar ook als iemand met tatoeages, vind ik het zeer verontrustend dat we – ondanks dat tatoeages tegenwoordig zo gebruikelijk zijn – niet weten (welke impact tatoeages op de gezondheid hebben, red.),” stelt Nielsen. “Onze studie onthult duidelijk dat onderzoek naar tatoeages in de toekomst prioriteit verdient.”

Nielsen en collega’s voegen wat dat laatste betreft overigens de daad bij het woord; ze zetten hun onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van tatoeages voort. Zo willen ze binnenkort gaan onderzoeken of er ook een verband te vinden is tussen tatoeages en andere vormen van kanker. Het is belangrijk onderzoek, vindt Nielsen. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen tatoeages zullen blijven zetten en dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om ons ervan te verzekeren dat dat zo veilig mogelijk gebeurt.”

Bronmateriaal

"Possible association between tattoos and lymphoma revealed" - Lund University
Interview met Christel Nielsen
Afbeelding bovenaan dit artikel: Stevica Mrdja / EyeEm from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd