Supervulkaan onder Yellowstone groter dan gedacht

Nieuwe beelden tonen aan dat de pluim van deels gesmolten gesteente onder Yellowstone nog groter is dan uit eerdere studies al bleek.

Wetenschappers doen al lang onderzoek naar de supervulkaan. Zo probeerden ze met behulp van seismische trillingen vast te stellen hoe groot de ondergrondse pluim gesteente was. Wetenschappers hebben dat onderzoek nu nog eens dunnetjes overgedaan. Alleen werd er nu gelet op de elektrische geleiding van de pluim. Het levert een heel ander plaatje op. “Het is een heel nieuwe en andere manier om de vulkanische wortels van Yellowstone in kaart te brengen,” stelt onderzoeker Robert B. Smith.

Pluim
Eerdere onderzoeken wezen erop dat de pluim onder Yellowstone in een hoek van zestig graden liep en 240 kilometer lang en 660 kilometer diep was. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat het om een hoek van veertig graden gaat en dat de pluim maar liefst 640 kilometer lang is. De diepte is onduidelijk: met deze methode konden de onderzoekers maar 320 kilometer diep ‘kijken’.

Dezelfde plaats
Het onderzoek wijst erop dat zich onder het aardoppervlak nog meer vloeistoffen bevinden. De pluim bevindt zich wel op ongeveer dezelfde plaats als de eerdere onderzoeken aantoonden.

Het onderzoek zegt niets over de kans dat de supervulkaan weer uitbarst, zo benadrukken de onderzoekers. De studie verschijnt binnenkort in het blad Geophysical Research Letters.

University of Utah

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd