‘Superproevers mogelijk minder vatbaar voor COVID-19’

Kun jij met name bittere smaken goed proeven? Dan is de kans dat je ernstig ziek wordt van COVID-19 mogelijk een stuk kleiner.

Het coronavirus veroorzaakt niet bij iedereen dezelfde symptomen. Sommige mensen komen er met milde verkoudheidsklachten vanaf. Anderen worden ernstig ziek en belanden op de IC of komen zelfs door toedoen van het virus te overlijden. Wetenschappers proberen nog altijd te begrijpen waar dat grote verschil precies vandaan komt, en waarom de één gemakkelijker het virus onder de leden lijkt te krijgen dan een ander. Een nieuw onderzoek suggereert nu dat je smaakpapillen er weleens mee te maken kunnen hebben.

Studie
“Net als de rest van de wereld wilde ik weten waarom bepaalde mensen het virus gemakkelijk oplopen en anderen niet, ondanks dat ze er wel aan blootgesteld worden,” vertelt onderzoeker Henry Barham. “We hebben daarom bewust ons onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers, die veel met COVID-19 in aanraking komen. We wilden graag achterhalen wie het virus precies krijgt en hoe ernstig de symptomen vervolgens zijn.”

Drie categorieën
De 2000 deelnemers aan het onderzoek werden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: de niet-proevers, proevers en superproevers. De intensiteit van smaken wordt door deze drie groepen heel verschillend ervaren. Mensen die de bittere smaak amper proeven worden ‘niet-proevers’ genoemd, terwijl mensen die de bittere smaak wel detecteren met ‘proevers’ worden aangeduid. Zogenaamde ‘superproevers’ zijn in staat om bepaalde smaken nog beter te proeven en ervaren met name de bittere smaak heel sterk. Gemiddeld is zo’n 25% van de wereldpopulatie niet-proever, 50% proever, en 25% superproever.

Superproevers
De onderzoekers vonden een interessant verband tussen het vermogen van een persoon om bittere smaken te proeven en de symptomen en de ernst van een COVID-19-infectie. Uit de resultaten blijkt namelijk dat niet-proevers een significant grotere kans lopen om na besmetting met het coronavirus in het ziekenhuis te belanden dan superproevers. Van degenen die tijdens het onderzoek positief testten op COVID-19, moest 20,7 procent in het ziekenhuis worden opgenomen. Van deze ziekenhuisopnames was 85,5 procent een niet-proever. Geen van de superproevers belandden in het ziekenhuis. Bovendien ervoeren niet-proevers over een langere periode symptomen – gemiddeld 23 dagen – terwijl superproevers misschien hooguit vijf dagen klachten hadden.

Minder vatbaar
Deze resultaten suggereren dat superproevers minder vatbaar zijn voor COVID-19. “Zij hebben mogelijk een verbeterde aangeboren immuunbescherming,” zo schrijven de onderzoekers in hun studie. Proevers vertonen waarschijnlijk milde, tot matige symptomen die vaak geen ziekenhuisopname vereisen, tenzij ze aan al bestaande onderliggende aandoeningen lijden of al wat ouder zijn, waardoor de expressie van de smaakreceptoren is verminderd. De resultaten suggereren namelijk dat de expressie van receptoren afneemt naarmate de leeftijd toeneemt.

Smaak
Heel opmerkelijk is het overigens niet dat superproevers minder vatbaar lijken te zijn voor COVID-19. Het is namelijk bekend dat smaak – beïnvloed door smaakreceptoren – de reactie van een persoon op luchtweginfecties en neusbijholteontstekingen beïnvloedt. Barham is echter wel de eerste die hetzelfde verband met COVID-19 aantoont. “Deze resultaten hebben belangrijke implicaties,” zegt hij. “Zo zouden mensen met een verhoogd risico mogelijk voorrang moeten krijgen en eerder gevaccineerd moeten worden.”

Dus vind jij bijvoorbeeld bier en koffie erg bitter smaken en kun je ook bepaalde bittere etenswaar zoals broccoli en chocolade niet uitstaan? Misschien ben je wel een superproever en hoef je je wat minder zorgen te maken om COVID-19. En anders: wees voorzichtig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd