Supercomputer kon Arabische lente voorspellen

Wetenschappers tonen aan dat supercomputers in staat zijn om revoluties lang van tevoren reeds te voorspellen.

Onderzoeker Kalev Leetaru liet een supercomputer meer dan 100 miljoen artikelen ‘lezen’. De artikelen waren afkomstig uit online nieuwsmedia en het archief van de Amerikaanse overheid.

Stemming en locatie
De supercomputer kreeg opdracht om op twee dingen te letten: de stemming in het artikel (was het goed of slecht nieuws: om dit te achterhalen werd gezocht naar woorden als ‘vreselijk’ of bijvoorbeeld ‘goed’) en de locatie (waar vond het nieuwsfeit plaats en welke andere locaties waren er eventueel nog meer bij betrokken?). De supercomputer SGI Altix legde zo miljarden verbanden.

WIST U DAT…

…Japanners de snelste supercomputer ooit hebben gebouwd?

Maand
En daar konden onderzoekers weer interessante conclusies uit trekken. Zo bleek in het geval van Egypte de stemming in nieuwsberichten uit binnen- en buitenland ongeveer een maand voor de revolutie om te slaan. Hoewel de supercomputer nu natuurlijk achter de feiten aanloopt (de revolutie is al geweest) had deze ditzelfde ook voor de revolutie kunnen doen en deze dus kunnen voorspellen, zo stelt Leetaru.

Beter geïnformeerd
Het experiment toont aan dat de supercomputer eigenlijk beter geïnformeerd was dan veel veiligheidsdiensten. “Het feit dat de Amerikaanse president Mubarak (de voormalige president van Egypte, red.) bleef steunen, suggereert dat zelfs de beste analyses erop wezen dat Mubarak aan zou blijven,” concludeert Leetaru. “Dat is waarschijnlijk, omdat je experts hebt die Egypte al 30 jaar bestuderen en er al 30 jaar niets met Mubarak is gebeurd. Maar als je kijkt naar de grafiek (die de supercomputer maakte, red.) dan zie je dat het onmogelijk lijkt dat Mubarak overleeft.”

Ook de revolutie in Libië werd door de supercomputer ‘voorspeld’. Maar de pc kan ook voor andere dingen worden gebruikt. Zo bleek dat de computer op basis van nieuwsberichten de locatie van Osama Bin Laden tot op 200 kilometer nauwkeurig had kunnen bepalen.

Bronmateriaal

"Supercomputer predicts revolution" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Penalva (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd