‘Superaarde Ster van Barnard b is mogelijk toch leefbaar’

Warmte afkomstig uit het binnenste van Ster van Barnard b zou de koude planeet geschikt kunnen maken voor primitieve levensvormen.

In november ontdekten onderzoekers dat de Ster van Barnard een planeet herbergt. Die planeet bevindt zich op slechts 6 lichtjaar afstand van de aarde en is daarmee één van de dichtstbijzijnde exoplaneten die tot op heden is ontdekt. En sowieso de dichtstbijzijnde exoplaneet die rond een enkelvoudige ster cirkelt (de net iets dichterbij gelegen Proxima b bevindt zich in een dubbelstersysteem).

Leven?
De ontdekking van een planeet zo dicht bij de aarde is natuurlijk altijd opwindend. En direct rijst dan de vraag of we zo dicht bij de aarde misschien aliens kunnen vinden. Alle hoop daarop werd echter van tafel geveegd toen onderzoekers aankondigden dat de temperatuur op het oppervlak van de planeet waarschijnlijk rond de -170 graden Celsius ligt. Niet echt een aangename temperatuur voor leven zoals wij dat kennen.

Geothermale activiteit
Maar onderzoekers Edward Guinan, Scott Engle en Ignasi Ribas laten zich niet zo snel uit het veld slaan. In een nieuw paper kondigen ze aan dat Ster van Barnard b wellicht toch leefbaar is. En wel als het hart van de planeet veel warmte afgeeft. Dat warmte afkomstig uit een hemellichaam zelf een wereld van verschil kan maken, hebben we eerder in ons eigen zonnestelsel gezien, zo betogen de onderzoekers. Neem bijvoorbeeld Jupiters maan Europa. De oppervlaktetemperatuur van deze maan is grofweg vergelijkbaar met die van Barnard b. En toch wordt Europa gezien als één van de beste kandidaten voor buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel. Onder het ijzige oppervlak zou zich namelijk een zoute oceaan bevinden waarin de omstandigheden voor het ontstaan en in stand houden van leven vrij gunstig zijn. Deze vloeibare oceaan bestaat bij gratie van warmte afkomstig uit Europa zelf. Een deel van de warmte ontstaat door het verval van radioactieve elementen in het gesteente in de kern van Europa. Doorslaggevend is echter de warmte die vrijkomt door de wrijving die ontstaat door de getijdenkrachten die Jupiter op Europa uitoefent. En als het op Europa kan, waarom dan niet op Ster van Barnard b, zo redeneren de onderzoekers. “Geothermale activiteit kan ‘leefbare zones’ onder het oppervlak (van Ster van Barnard b, red.) doen ontstaan,” aldus Guinan.

Voor nu blijft het speculeren. Niemand weet of er op Ster van Barnard b daadwerkelijk sprake is van de door Guinan en collega’s geopperde geothermale activiteit. Wellicht dat toekomstige, grote telescopen meer duidelijkheid kunnen bieden. “Dergelijke observaties zouden een nieuw licht kunnen werpen op de atmosfeer, het oppervlak en de mogelijke leefbaarheid van de planeet,” aldus Guinan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd