Succesvolle roulette om donornier in Groot-Brittannië

Drie mensen die elkaar niet eens kenden, hadden een nier nodig. Drie van hun familieleden wilden er één doneren, maar waren geen match. Toevallige waren ze dat alledrie wel voor een andere patiënt. En zo ontstond er een roulette. Gevolg: zes operaties, drie transplantaties en zes gezonde mensen.

Teemir Thakrar is 32, Chris Brent is 42 en Andrea Mullen is 54. Ze wonen allemaal in Engeland en hadden allemaal een nieuwe nier nodig. Hun familie kon hen echter niet helpen.

Ze vormden elk met één familielid of echtgenoot een pool. Echtgenoot Lynsey sloot zich aan bij Teemir, zus Lisa Burton bij Chris en echtgenoot Andrew bij Andrea. En vervolgens gingen ze op zoek naar een andere pool die ze konden helpen en die hen kon helpen. Ze vonden elkaar.

In Groot-Brittannië werd deze manier van doneren in 2006 legaal. Sinds die tijd vinden dankzij een pool regelmatig tweedubbele nieroperaties plaats. Eind vorig jaar vond de eerste driedubbele transplantatie plaats. De patiënten zijn echter nooit geïdentificeerd. Vandaar dat deze transplantatie in de Engelse media als de eerste driedubbele variant wordt bestempeld.

Elk chirurgisch team begon tegelijkertijd met het verwijderen van de drie nieren. Daarna zijn de organen overgebracht naar de ontvangers. De operaties zijn goed geslaagd en iedereen herstelt naar behoren.

Het vormen van een pool is bedoeld om mensen die geen orgaan van een familielid kunnen ontvangen, maar wiens familie er wel één wil afstaan te helpen. Zo kunnen familieleden indirect toch een orgaan aan hun geliefde schenken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd