Strijdvaardige zwarte wouw decoreert nest met plastic

De zwarte wouw maakt een statement door zijn nest met allerlei stukken plastic te versieren. Dat blijkt uit onderzoek. Vogels die hun nest met veel plastic afval versieren, laten zo aan soortgenoten weten dat ze deze een kopje kleiner zullen maken als zij te dichtbij komen. De jongere en oudere vogels weten dat ze zo’n gevecht niet kunnen winnen en dus gebruiken zij minder plastic.

Een paar zwarte wouwen begint zo’n twintig dagen voordat de eieren gelegd moeten worden, met het zoeken naar plastic. Overigens blijft het daar niet bij. Sommige vogels gebruiken ook papier en stof om hun statement te maken.

Functie
De onderzoekers bestudeerden het gedrag van de vogels gedurende vijf jaar en wilden zo achterhalen wat het plastic betekende. Ze ontdekten dat de jonge en oude vogels heel weinig plastic in hun nesten hadden liggen. De nesten van sterke vogels daarentegen lagen bezaaid met plastic.

WIST U DAT…

…de prieelvogel een optische illusie creëert om een vrouwtje voor zich te winnen?

Veranderen
Om de reactie van de vogels te peilen, benaderden de onderzoekers de nesten en probeerden ze de ‘decoratie’ te veranderen. De vogels met het meeste plastic in de nesten stonden dat het minst toe. Ze verdedigden hun territorium het best.

Conditie
“Deze agressieve vogels zijn waarschijnlijk in de beste conditie,” legt onderzoeker Fabrizio Sergio uit. De dieren zijn waarschijnlijk ook het meest vruchtbaar. “Het witte plastic functioneert duidelijk als een dreiging naar andere individuen van dezelfde soort.”

Om dat idee te testen, legden de onderzoekers plastic in de nesten van vogels die zelf weinig plastic hadden verzameld. Zodra de vogels dat in de gaten kregen, begonnen ze het plastic er weer uit te gooien. De onderzoekers vermoedden dat de vogels wisten dat het statement (veel plastic en dus strijdvaardig) een uitdaging zou vormen voor ander vogels. En de jonge en oude dieren willen geen gevecht uitlokken waarvan ze weten dat ze het niet kunnen winnen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd