Streven naar geluk maakt ongelukkig

Onderzoek toont aan dat streven naar geluk averechts werkt: mensen worden er ongelukkig en zelfs depressief van.

De onderzoekers verzamelden 59 vrouwen die in de zes maanden ervoor iets heftigs hadden meegemaakt (bijvoorbeeld een scheiding of sterfgeval). De vrouwen moesten aangeven hoe gestresst ze waren en hoe belangrijk ze geluk vonden.

Experiment
De vrouwen die aangaven minder gestresst te zijn en geluk heel belangrijk te vinden, waren ongelukkiger en vertoonden gemiddeld zeventien symptomen van depressie. Vrouwen die eveneens minder gestresst waren maar niet zo’n grote waarde hechtten aan geluk, vertoonden slechts vier symptomen van depressie. Vrouwen die heel gestresst waren bleken gemiddeld even gelukkig, ongeacht of ze nu streefden naar geluk of niet.

WIST U DAT…

…Limburgers niet gelukkig zijn, maar de Drenten wel?

Nog één
Om er zeker van te zijn dat het streven naar geluk de vrouwen ongelukkig maakte, startten de wetenschappers een tweede experiment. Ze lieten een groep vrouwelijke studenten een verhaal lezen over hoe goed geluk was voor sociale contacten, zakelijk succes en de gezondheid. Hierdoor ging deze groep verlangen naar geluk. Een tweede groep las ook een verhaal, maar hierin stond dat het maken van juiste beslissingen leidde tot een goede gezondheid, succes en fijne sociale contacten. Daarna kregen de vrouwen een filmpje te zien met beelden waar mensen vrolijk (gelukkig) of verdrietig van werden.

Resultaten
De vrouwen uit de tweede groep waren gelukkiger nadat ze het vrolijke filmpje hadden gezien dan de vrouwen uit de eerste groep. De vrouwen uit de eerste groep werden net zo verdrietig als de vrouwen uit de tweede groep na het zien van het verdrietige filmpje.

Teleurstelling
De onderzoekers denken wel te kunnen verklaren hoe het komt dat mensen die geluk belangrijk vinden moeite hebben om gelukkig te zijn. “Als mensen gelukkig willen zijn, leggen ze de lat heel hoog waardoor ze eerder tekortschieten,” legt onderzoeker Iris Mauss uit. “Dat leidt tot ontevredenheid waardoor ze ongelukkiger worden.”

Met streven naar geluk is in principe niets mis, zo benadrukken de onderzoekers, zolang de doelen maar realistisch zijn. Zo kunnen teleurstellingen en een naar gevoel voorkomen worden.

Bronmateriaal

"Want to Be Happy? Stop Trying" - Livescience.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd