Stress op het werk? Het zit ‘m (deels) in de genen!

Ervaart u heel veel stress op uw werk? Of bent u niet zo tevreden met uw baan? Nieuw onderzoek suggereert dat het weinig met uw baas, maar meer met uw genen te maken heeft.

Dat schrijft onderzoeker Timothy Judge in het blad Organizational Behavior and Human Decision Processes. Hij baseert zijn conclusie op een onderzoek onder 600 tweelingen. Sommige tweelingen waren eeneiig, anderen twee-eiig. Sommige tweelingen waren samen opgevoed, anderen waren apart van elkaar, elk in een andere omgeving, opgegroeid.

Impact
Dankzij deze tweelingen kon Judge achterhalen hoe groot de invloed van genen en de invloed van de omgeving waarin de tweelingen opgroeiden was op de wijze waarop hun lichaam op stress reageerde. Uit het onderzoek blijkt dat gedeelde genen een vier keer belangrijkere rol speelde dan een gedeelde omgeving.

WIST U DAT…

…honden op de werkvloer stress verminderen?

Erfelijk
Wat betekent dit heel concreet? Judge legt dat aan de hand van een voorbeeld uit. “Stel je voor dat James en Sandy allebei in dezelfde organisatie werken. James geeft aan meer stress te ervaren dan Sandy. Betekent dat dat de baan van James ook stressvoller is dan die van Sandy? Niet direct. Ons onderzoek suggereert dat stress op het werk en de resultaten van stress (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, ontevredenheid met de baan, red.) erfelijk is. Dat betekent dat stress niet zoveel met de objectieve kenmerken van de omgeving te maken heeft, maar meer met de genetische code van een individu.”

Uit dit onderzoek kunnen we dus afleiden dat het weinig zin heeft om een baan die ons veel stress oplevert in te ruilen voor een baan die minder stressvol zou zijn. Het zit ‘m namelijk niet alleen in de baan, maar ook in onze eigen reactie op die baan. “We moeten niet aannemen dat we een onbeschreven blad zijn en dus ook niet al te optimistisch zijn over wat onze werkomgeving met betrekking tot stress voor ons kan doen en laten. Het heeft meer te maken met wat in ons zit dan met wat we op de werkvloer tegenkomen.”

Bronmateriaal

"Feeling stressed by your job? Don’t blame your employer, study shows" - ND.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Christian Guthier (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd