Straatsteen zuivert de lucht

De Nederlandse straten kunnen hun steentje bijdragen als het gaat om de zuiverheid van de lucht. Dat concludeert Jos Brouwers. Hij legde een wegdek van luchtzuiverend beton aan en verlaagde daarmee de concentratie stikstofoxiden – de veroorzakers van smog en zure regen – met 25 tot 45 procent.

Het experiment vond plaats in de gemeente Hengelo. De wetenschappers legden er zo’n duizend vierkante meter gewone straatstenen en eenzelfde oppervlakte met luchtzuiverende betonsteen neer. Na enige tijd kon er getest worden; de onderzoekers maten het stikstofgehalte tussen een halve en anderhalve meter boven het wegdek. Boven de luchtzuiverende stenen kwam 25 tot 45 procent minder stikstof voor dan boven de gewone stenen.

Laboratorium
Eerder hadden de wetenschappers in het laboratorium al aangetoond dat de bestrating belangrijk is bij het schoonhouden van de lucht. “Maar nu geven de resultaten aan dat het buiten ook werkt,” vertelt hoogleraar Jos Brouwers.

Gevels
Volgens de onderzoekers zijn er diverse toepassingen omtrent de stenen te bedenken. Met name op plaatsen waar teveel stikstofoxiden voorkomen, kan een luchtzuiverende straat oplossingen bieden. En als er geasfalteerd moet worden, kan luchtzuiverend beton met het asfalt worden gemengd. De stenen zouden ook gebruikt kunnen worden om zelfreinigende en luchtzuiverende gevels te bouwen.

Hoe werkt het?
Auto’s stoten uitlaatgassen uit en deze bevatten veel stikstofoxiden. Het luchtreinigende betonsteen bevat titaandioxide. Dit goedje haalt stikstofoxiden uit de lucht en zet deze – met behulp van zonlicht – om in nitraat. Dit is veel minder schadelijk en spoelt met regen zo weg. Daarnaast breken de stenen algen en vuil af. Ze worden dus nooit vies.

De luchtzuiverende steen is inmiddels te bestellen en kost bijna de helft meer dan normaal betonsteen. Ook de aanlegkosten zijn iets hoger.

Bronmateriaal

Persbericht TU Eindhoven

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd