Storm leidde tot recordbrekend weinig zee-ijs rond Antarctica

Het zee-ijs rond Antarctica nam eind 2016 rap af. En onderzoekers denken nu te weten hoe dat kwam.

De afgelopen decennia neemt de hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica eigenlijk alleen maar toe. Maar eind 2016 verandert dat: de omvang van het zee-ijs begint af te nemen. En tegen maart 2017 wordt een recordbrekend kleine hoeveelheid zee-ijs rond de Zuidpool gespot.

Het weer
Hoe kon er zoveel zee-ijs smelten? Wetenschappers hebben dat nu uitgezocht. Ze bestudeerden daartoe het weer in het Zuidpoolgebied ten tijde van de smelt (tweede helft 2016). Ze ontdekten dat in september, oktober en november opmerkelijke stormen woedden die vanuit het noorden warme lucht en krachtige winden aanvoerden. Dat leidde tot de smelt van 75.000 vierkante kilometer ijs per dag. “Antarctisch zee-ijs is relatief dun,” vertelt onderzoeker John Turner. “Het is gemiddeld slechts 1 meter dik, waardoor het extreem kwetsbaar is voor sterke winden.”

Hier zie je de omvang van het zee-ijs (op 3 maart 2017). De oranje lijnen geven aan waar de rand van het zee-ijs in de periode 1981-2010 gemiddeld lag. Afbeelding: NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio / NASA Earth Observatory / Jesse Allen: National Snow and Ice Data Center.
Klimaatverandering in actie?
Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat de enorme smelt het resultaat is van klimaatverandering. “Er zijn geen aanwijzingen dat dit iets anders is dan een natuurlijke variatie. Het onderstreept nog maar eens het feit dat het klimaat van Antarctica zeer variabel is.” Onderzoekers verwachten wel dat een toename van de uitstoot resulteert in heftigere stormen op gematigde breedtes, maar kunnen nu niet met zekerheid stellen dat de heftige stormen aan het eind van 2016 direct te wijten waren aan menselijke activiteiten.

Van toename naar afname
De hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica neemt sinds het eind van de jaren zeventig langzaam maar zeker toe. Klimaatsceptici halen dat regelmatig aan om hun claim dat klimaatverandering een hoax is, kracht bij te zetten. Maar de toename van het Antarctisch zee-ijs bewijst zeker niet dat klimaatverandering geen invloed heeft op de Zuidpool. “Dit betekent niet dat klimaatverandering niet plaatsvindt,” benadrukt onderzoeker Walt Meier. “(Het betekent, red.) alleen dat we als het gaat om het Antarctisch zee-ijs in ieder geval tot in 2015 aanwijzingen voor klimaatverandering niet konden onderscheiden van natuurlijke variatie.”

Waarom de hoeveelheid zee-ijs rond Antarctica decennia op rij toenam, is nog altijd onduidelijk. Ook zal nog moeten worden uitgezocht of de afname van het zee-ijs die we eind 2016 en begin 2017 zagen, het begin is van een nieuw tijdperk: een tijdperk waarin ook het Antarctisch zee-ijs afneemt. “Als de temperaturen blijven stijgen, zal het opwarmende effect uiteindelijk aan het langste eind trekken en we verwachten dat het Antarctisch zee-ijs uiteindelijk begint af te nemen. Het is verleidelijk om te denken dat de beperkte hoeveelheid zee-ijs in 2016 het begin is van deze afname, maar dat weten we niet.”

Bronmateriaal

"Storms caused massive Antarctic sea ice loss in 2016" - British Antarctic Survey
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door nomis-simon (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd