Stoppen met roken: extra moeilijk voor minderheden

Afscheid nemen van sigaretten is nooit gemakkelijk, maar er zijn heel selectieve groepen voor wie het gewoon net ietsje moeilijker is. Etnische minderheden en mensen met een psychische stoornis bijvoorbeeld. Voor hen is er nu hoop: psychologen pleiten voor een specifieke behandeling waardoor ook zij hun verslaving gedag kunnen zeggen.

In 2007 was 19,8 procent van de Amerikanen roker. In 2008 was – alle promotie om te stoppen met roken ten spijt – 20,6 procent van de Amerikanen roker. Volgens onderzoeker Belinda Borrelli is één van de redenen dat het aantal rokers stabiel blijft, het feit dat naar bepaalde groepen rokers geen onderzoek wordt gedaan en behandeling dus uitblijft.

Uit het onderzoek van Borelli blijkt onder meer dat mensen met een psychische stoornis meer moeite hebben om te stoppen met roken. De reden daarvan verschilt afhankelijk van de stoornis. Rokers die ooit de diagnose angststoornis hebben gekregen hebben bijvoorbeeld vaak een emotionele band met hun sigaretten.

Onderzoekers keken ook naar de afkomst van de rokers. Ze gaven 154 rokende Afro-Amerikanen nicotinepleisters en therapie. De ene groep kreeg cognitieve gedragstherapie. De andere groep kreeg les in de gevolgen van roken. De nicotinepleisters in combinatie met deze twee vormen van therapie bleken heel goed te werken. Normaal wist veertien procent van de groep binnen zes maanden te stoppen, nu was dat 31 procent. “Hopelijk moedigen onze resultaten adviseurs en onderzoekers aan om te interveniëren in cognitief gedrag bij deze bevolkingsgroep,” zegt onderzoeker Monica Webb.

Borelli onderzocht ook Latino’s. Ze mat de hoeveelheid rook die in huizen hing en dus ook door niet-rokers werd ingeademd en gaf de bewoners vervolgens feedback. Bijvoorbeeld dat hun kind met astma heel veel rook inademde en net zo goed zelf een x aantal sigaretten kon gaan roken. De controlegroep kreeg die voorlichting niet, maar volgde enkel cognitieve gedragstherapie. De kans dat zij stopten met roken was twee keer zo klein als de kans dat de mensen die voorlichting kregen, zouden stoppen. “Het astmaprobleem van het kind kan een leermoment voor de ouders zijn, hierdoor staan ze meer open voor de gesprekken over het stoppen met roken,” vertelt Borelli. “Door een behandeling toe te spitsen op de gezondheid van de familie en dit op een cultureel gepaste manier te brengen, kunnen de gezondheidsverschillen van Latino’s worden besproken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd