Stokoud virus in onze genen lijkt verband te houden met verslavingen

Het virus is ouder dan de Neanderthalers en Denisovamensen en werd lang onschadelijk geacht.

Het menselijke genoom zit vol met overblijfselen van oude virussen, die ooit onze vroege voorouders hebben geïnfecteerd. In de meeste gevallen zijn deze virussen niet zo gevaarlijk. Maar nu zijn onderzoekers in een nieuwe studie een virus tegengekomen dat wellicht niet zo onschadelijk is als het lijkt. Zo ontdekten ze dat het virus – dat de naam HK2 draagt – vaker voorkomt bij mensen met een drugsverslaving dan bij mensen zonder verslavingen.

Verslaving
In dit geval gaat het om een specifieke zeldzame versie van HK2, dat dicht bij een gen ligt dat betrokken is bij de aanmaak van dopamine in de hersenen: RASGFR2. En uit het onderzoek blijkt dat als HK2 binnen het RASGRF2 aanwezig is, dit deze mensen vatbaarder maakt voor verslavend gedrag. “De studie toont voor het eerst aan dat zeldzame varianten van HK2, een complexe, menselijke eigenschap kan beïnvloeden,” zegt onderzoeker Katzourakis.

Onderzoek
De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat ze een groep mensen uit Griekenland bestudeerden met hiv, opgelopen door het injecteren van drugs. Bij hen kwam het virus HK2 in het gen RASGFR2 twee keer vaker voor dan bij mensen die op een andere manier hiv hadden opgelopen. Dezelfde studie voerden de onderzoekers uit in Groot-Brittannië. En daar bleek dat de onderzochte mensen ruim drie keer meer kans hadden om HK2 in hun genen te hebben dan degenen die niet door drugsgebruik hiv hadden gekregen.

MHk2
Het HK2-virus is ouder dan de moderne mens. Zo is het ook teruggevonden in de genomen van de Neanderthaler en de Denisovamens. Naar schatting heeft ongeveer 5 tot 10 procent van de menselijke populatie een insertie van het HK2-virus op een specifieke plek in het menselijk genoom namelijk het RASGRF2-gen. En dus lopen zij een hoger risico dan anderen op een verslaving. Hoe dit precies zit, weten de onderzoekers nog niet. Wel is bekend dat HK2 de gastheercel aanzet tot het vermenigvuldigen van erfelijk materiaal. Hierdoor wordt ook HK2 zelf gekopieerd. Als dit in de buurt van een gen gebeurt, leidt dit tot overexpressie van dit gen en verandert het aanzienlijk.

De onderzoekers hopen in verdere studies beter te gaan begrijpen hoe sporen van HK2 precies verslavend gedrag veroorzaken. Dit kan op den duur wellicht leiden tot de ontwikkeling van betere medicijnen tegen verslavingen. “Door in het donkere deel van het menselijke genoom te kijken, ontrafelen we steeds meer genetische geheimen,” besluit dr. Magiorkinis.

Bronmateriaal

"Evidence that addictive behaviors have strong links with ancient retroviral infection" - University of Oxford

Afbeelding bovenaan dit artikel: vjkombajn / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd