Stokoud dier blijkt embryo’s nabij zijn kop mee te sjouwen

Wetenschappers hebben in een 508 miljoen jaar oud fossiel eitjes met daarin embryo’s ontdekt. Een unieke vondst.

Het gaat om de fossiele resten van Waptia fieldensis: een garnaal-achtig diertje. De fossiele resten van het dier werden een eeuw geleden al in Canada ontdekt. Tijdens een recente analyse bleek echter pas dat in het lijf van het diertje eitjes met daarin embryo’s te vinden zijn. Het is een unieke vondst: het maakt deze W. fieldensis tot het oudste dier dat met embryo’s is teruggevonden en waarvan bewezen is dat het voor zijn jongen zorgde.

Cambrium
“Het is het oudste directe bewijs van een organisme dat voor zijn nageslacht zorgde en daarmee draagt de ontdekking bij aan ons begrip van de zorg die ouders tijdens het Cambrium voor hun jongen droegen,” vertelt onderzoeker Jean-Bernard Caron. Het Cambrium was een periode waarin de evolutionaire ontwikkeling van soorten razendsnel gingen en veel nieuwe groepen dieren waarschijnlijk het levenslicht zagen.

Op deze tekening is goed te zien waar de eitjes zich bevonden. Afbeelding: Royal Ontario Museum.
Op deze tekening is goed te zien waar de eitjes zich bevonden. Afbeelding: Royal Ontario Museum.
Schild
W. fieldensis behoort tot dezelfde groep dieren als de kreeft. Het voorste deel van zijn lichaam was bedekt met een schild. Aan de onderzijde van dat schild bevonden zich – aan weerszijden van het lijf en tussen het schild en het lichaam geklemd – de eitjes. Waarschijnlijk stelde dit schild de diertjes in staat om hun eitjes mee te nemen en voor hun nageslacht te zorgen.

Eerder ontdekten onderzoekers al de fossiele resten van een andere geleedpotige: Kunmingella douvillei. Het dier leefde zeven miljoen jaar eerder dan Waptia en droeg ook eitjes bij zich. Maar in die eitjes werden geen embryo’s teruggevonden. Bovendien bleek K. douvillei de eitjes op een heel andere manier bij zich te dragen. De eitjes bevonden zich aanzienlijk lager op het lichaam. Het wijst er allemaal op dat deze diertjes onafhankelijk van elkaar een manier ontwikkelden om voor hun jongen te zorgen.

Bronmateriaal

"Rare find at Burgess Shale: preserved embryos inside 508-million-year-old Waptia fossil" - University of Toronto
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van het Royal Ontario Museum.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd