Stofje uit wonderboom kan water zuiveren

Wetenschappers hebben ontdekt dat een stofje uit de wonderboom water op een goedkope en duurzame manier kan zuiveren.

Dat schrijven de onderzoekers in het blad van de American Chemical Society. Hun ontdekking kan met name het verschil maken in gebieden waar mensen op dit moment geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat betekent heel concreet dat dit onderzoek op meer dan één miljard mensenlevens invloed kan gaan hebben.

Probleempje
Dat de wonderboom water kan gaan zuiveren, is niet helemaal nieuw. Wetenschappers trokken die conclusie al eerder. Alleen slaagden zij er niet in om dat uit te werken tot een goedkope en efficiënte methode om water te zuiveren. En dat is onderzoekers nu wel gelukt, zo legt wetenschapper Stephanie Velegol desgevraagd uit. “Het probleem was dat het schoongemaakte water altijd nog organische materie bevatte. Dit organische materiaal is eigenlijk voedsel voor micro-organismen. En dat is een probleem, want het schoongemaakte water kan niet lang worden opgeslagen zonder dat het weer verontreinigd raakt.”

WIST U DAT…

…geld ervoor kan zorgen dat ons het water in de mond loopt?

Zand
Het team van Velegol bedacht een methode om water te zuiveren en ook zuiver te houden. Ze haalden het betreffende stofje uit de zaden van de wonderboom. Dit stofje doodt micro-organismen en bindt zich aan sedimenten. Ze voegden het stofje toe aan zand. Dit zand doodt nu dus bacteriën en haalt sedimenten uit het water. “Ons idee was om de proteïne die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van het water in zand te adsorberen. Dat stelt ons in staat om het organische materiaal weg te spoelen. Het zand zelf is in staat om het water schoon te maken zonder dat er organisch materiaal aan het schoongemaakte water wordt toegevoegd.”

Zelfstandig
De experimenten zijn overduidelijk: dit is een ideale (en goedkope) manier om water schoon te maken. Maar in landen waar grote tekorten aan schoon drinkwater zijn, hebben ze vaak niet de beschikking over dure laboratoria. Dus dan blijft er één prangende vraag over: gaat dit nu echt een verschil maken? We vroegen het Velegol. “Ja, ons doel is om mensen die de beschikking hebben over wonderbomen in staat te stellen om zelfstandig water schoon te maken en op te slaan.” En volgens Velegol is dat echt mogelijk. Want men hoeft geen wetenschapper met een flink lab te zijn om op deze manier water schoon te maken. “Om water op onze manier schoon te maken, zijn alleen zand, water en zaden nodig.”

Dat wil echter nog niet zeggen dat de methode al helemaal klaar is gebruik. Velegol blijft het bijzondere zand met daarin de proteïnes testen om te achterhalen of bacteriën die de meeste gezondheidsproblemen veroorzaken ook echt gedood worden. “Ook willen we dit zand gaan gebruiken om een duurzaam filter te creëren zodat water voortdurend kan worden schoongemaakt.”

Bronmateriaal

"“Miracle tree” substance produces clean drinking water inexpensively and sustainably" - ACS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Matt (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd