Stof verspreidt zich op dezelfde manier als gebroken glas

Wetenschappers hebben ontdekt hoe stofdeeltjes zich verspreiden. De deeltjes blijken hetzelfde patroon te volgen als een glas dat u op de keukenvloer te pletter laat vallen. De informatie is belangrijk, omdat deeltjes van invloed zijn op ons klimaat. Door te achterhalen hoe ze zich bewegen, kunnen onderzoekers veel betere en nauwkeurige weers- en klimaatvoorspellingen doen.

Microscopische deeltjes verspreiden zich wanneer korreltjes zand worden weggeblazen. De grootste deeltjes kunnen een diameter van wel 50 micron hebben. Dat is vergelijkbaar met de dikte van een dunne haar.

Patroon
“Hoe klein ze ook zijn: groepen stofdeeltjes gedragen zich net zo als een glas dat op de keukenvloer valt,” vertelt onderzoeker Jasper Kok. “Het herkennen van dit patroon helpt ons om een duidelijker beeld te krijgen van ons toekomstige klimaat.”

Temperatuur
Deeltjes beïnvloeden namelijk de temperatuur op het oppervlakte van de aarde. Kleine deeltjes kunnen tot een week in de atmosfeer blijven hangen en het oppervlak van de aarde koelen door zonlicht tegen te houden. Grotere deeltjes blijven korter in de lucht en hebben het tegenovergestelde effect: ze zorgen ervoor dat warmte in de atmosfeer blijft hangen.

WIST U DAT…

…de Romeinen glas recycleden?

Meer stof
Uit de studie van de onderzoekers blijkt ook dat er mogelijk twee keer zoveel stofdeeltjes in de atmosfeer landen dan gedacht. Stof dat zich verspreidt, valt namelijk net als een glas uiteen in een enorm aantal fragmenten. Volgens Kok moeten klimaatmodellen rekening houden met de nieuwe onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld door in de berekeningen mee te nemen dat er met name in gebieden met veel stof (bijvoorbeeld woestijnen) meer stofdeeltjes in de atmosfeer voorkomen.

Glas valt uiteen in een patroon. De grootte van fragmenten is altijd in verhouding. Er is een x aantal kleine, middelgrote en grote fragmenten. Wetenschappers hebben daar formules voor ontwikkeld en die gelden dus ook voor stof. “Het idee dat al deze objecten op dezelfde manier aan gruzelementen vallen, is eigenlijk prachtig. Zo creëert de natuur orde in de chaos.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd