‘Stof in rode wijn werkt echt levensverlengend’

Er is nieuw bewijs gevonden dat een ingrediënt in rode wijn levensverlengend is. Komt die anti-verouderingspil nu toch dichterbij?

Anti-verouderingsmedicijnen brengen al jaren een verhitte discussie op gang onder wetenschappers. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Metabolism, geeft hoop dat een pil met daarin resveratrol uw leven kan verlengen. Uit de resultaten blijkt dat resveratrol de levensduur aanzienlijk verlengt door de activiteit van mitochondriën te verhogen met behulp van het SIRT1 gen. Een mitochondrion is een staaf- of bolvormig celorganel dat als energiecentrale van een cel functioneert. SIRT1 is een proteïne dat een grote rol speelt bij veroudering en ouderdomsziekten. Volgens David Sinclair, auteur van het paper, zijn de resultaten overduidelijk. “Resveratrol werkt niet zonder het mitochondrion verhogende SIRT1-gen”.

Onderzoek
De laatste tien jaar heeft Sinclair samen met collega’s een hoop onderzoeken gepubliceerd over het levensverlengende resveratrol. Het polyfenol, een groep van chemische verbindingen die voorkomt in planten, verbetert de energieproductie en de algehele gezondheid in cellen. Dit gebeurt doordat zij een groep genen genaamd sirtuïnes (SIRT) activeren. Het team heeft de werking van sirtuïnes in verschillende organismen zoals wormen, vliegen, gist en muizen bestudeerd. Zij slaagden erin om bij de eerste drie organismen het SIRT1-gen uit te schakelen en te laten zien dat cellen zonder het gen niet reageren op resveratrol. Maar bij muizen zonder het gen ging dit een stuk moeilijker, want zij stierven al meteen na de geboorte.

WIST U DAT…

…resveratrol ook helpt tegen overgewicht?

Muismodel
Om toch onderzoek te kunnen doen bij muizen ontwikkelden twee afgestudeerde studenten in het lab van Sinclair een nieuw muismodel. Deze muizen werden zo ‘gekweekt’ dat het SIRT1-gen automatisch uitgaat bij het toedienen van het medicijn Tamoxifen. Het muismodel is volgens Sinclair een waardevolle aanwinst en kan ook voor ander onderzoek gebruikt worden. Tijdens het onderzoek kreeg de nieuwe muis een aantal lage doses resveratrol toegediend, nadat SIRT1 was uitgeschakeld. En wat bleek? De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat, net zoals bij de wormen, vliegen en gist, de functie van mitochondriën niet verbeterde. Dit in tegenstelling tot de muizen met een normale SIRT1-gen. Zij hadden na het toedienen van resveratrol aanzienlijk meer energie.

Toch betwijfelen sommige wetenschappers de link tussen resveratrol en SIRT1. Zij denken dat resveratrol mogelijk geactiveerd wordt door een ander enzym genaamd 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK). Dit enzym is ook gerelateerd aan het mitochondrion, maar betrekt er geen sirtuïnes bij. Sinclair en zijn team rapporteren hierover dat wanneer muizen zonder SIRT1-gen lage doses van resveratrol toegediend kregen, hun AMPK onaangetast bleef. Wanneer de doses werden verhoogd, werd AMPK wel geactiveerd, maar was er nog steeds geen verhoogde activiteit in de mitochondriën te zien. Sinclair: “Resveratrol is een lastig molecuul. Als u hele hoge doses toedient kunnen er vele dingen gebeuren. Het is standaard dat wanneer u moleculen bestudeert, u de laagste dosis die een effect geeft gebruikt. Dit vanwege het grote risico om andere dingen te raken. Ons onderzoek toont aan dat SIRT1 reageert op resveratrol”.

Bronmateriaal

"Study resolves controversy on life-extending red wine ingredient, restores hope for anti-aging pill" - eurekalert.org
"More evidence for longevity pathway" - eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Dave Dugdale (cc via Flickr.com / www.rentvine.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd