Stille Oceaan warmt rap op en slaat mogelijk veel meer hitte op dan gedacht

stilleoceaan

De oceanen slaan veel meer warmte op dan gedacht. Dat concluderen onderzoekers nu blijkt dat de Stille Oceaan momenteel zo’n vijftien keer sneller opwarmt dan de afgelopen 10.000 jaar ooit het geval was.

Wetenschappers zijn het erover eens dat een deel van de hitte die wij door onze uitstoot van broeikasgassen genereren in de oceanen verdwijnt. Maar een nieuw onderzoek suggereert nu dat er veel meer warmte in de oceanen verdwijnt dan gedacht. Aan de ene kant prettig: daardoor stijgen de oppervlaktetemperaturen minder hard. Tegelijkertijd is het ook beangstigend, zo benadrukt onderzoeker Braddock Linsley. “We experimenteren erop los door al die hitte in de oceaan te stoppen, zonder dat we weten hoe het er weer uit gaat komen en hoe het dan het klimaat gaat beïnvloeden.

Sedimenten
Linsley en zijn collega’s verzamelden sedimenten in de Stille Oceaan. In die sedimenten bevonden zich eencellige organismen wiens chemische samenstelling de onderzoekers kon vertellen hoe de temperaturen van de middendiepe wateren door de millennia heen veranderd zijn. Hoewel het klimaat de laatste 10.000 jaar redelijk stabiel was, bleek de temperatuur van het oceaanwater toch wel wat geschommeld te hebben. Tussen 7000 en 900 jaar geleden koelde het water geleidelijk met ongeveer één graad Celsius af. Dat zou te wijten zijn aan veranderingen in de oriëntatie van de aarde ten opzichte van de zon. Tijdens de Kleine IJstijd daalde de temperatuur nog eens één graad Celsius. Vanaf 1600 stegen de temperaturen geleidelijk. Maar de laatste 60 jaar zijn de temperaturen met zo’n 0,18 graden Celsius gestegen. En daarmee warmt de oceaan de laatste zestig jaar zo’n vijftien keer sneller op dan ooit in die afgelopen 10.000 jaar het geval was.

WIST U DAT…

Onderschat
“We hebben de efficiëntie waarmee oceanen hitte en energie opslaan mogelijk onderschat,” denkt onderzoeker Yair Rosenthal. En de warmte die in oceanen zit opgeslagen, kan het landoppervlak in ieder geval niet verder opwarmen. “Het geeft ons ietsje meer tijd,” stelt Rosenthal. “Ik weet niet hoeveel tijd. Maar het gaat klimaatverandering in ieder geval niet stoppen.”

Het onderzoek kan wellicht ook verklaren waarom de opwarming van de aarde ‘gepauzeerd’ lijkt. In september stelde het Intergovernmental Panel on Climate Change dat de opwarming van de aarde trager verloopt. Mogelijk spelen de oceanen daarin een rol. De pauze reflecteert mogelijk simpelweg een natuurlijke variatie in de hitte die de atmosfeer en oceanen uitwisselen. Zo’n variatie kan de opwarming tijdelijk iets afremmen, maar heeft op lange termijn geen consequenties. De opwarming zet gewoon door.

Bronmateriaal

"Is Global Heating Hiding Out in the Oceans?" - Columbia.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd