Stewardessen en pursers hebben grotere kans op kanker

Onduidelijk is nog waarom kanker vaker voorkomt onder cabinepersoneel.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Environmental Health. Ze baseren zich op een onderzoek onder 5366 Amerikanen die tijdens vluchten onderdeel uitmaken van het cabinepersoneel. De Amerikanen werd gevraagd naar hun ervaringen op het werk, persoonlijkheidskenmerken, levensstijl, gezondheid en gezondheidsklachten en hoe lang ze al in de luchtvaart actief waren.

Frequentie
De onderzoekers waren met name geïnteresseerd in hoe vaak kanker onder cabinepersoneel voorkwam. Vervolgens keken ze hoe die frequentie zich verhield tot de frequentie waarmee kanker voorkwam onder 5000 Amerikanen die niet werkzaam waren in vliegtuigen. Het onderzoek wijst uit dat alle onderzochte typen kanker – waaronder borstkanker, baarmoederhalskanker, schildklierkanker en darmkanker – veel vaker voorkomt onder Amerikaans cabinepersoneel. En met name borstkanker en melanomen kwamen opvallend vaak onder cabinepersoneel voor. Het is volgens de onderzoekers in lijn met eerdere studies die in de VS en Europa zijn uitgevoerd.

Opvallend
Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld waarom het personeel in vliegtuigen een verhoogde kans op kanker heeft. “De ontdekking dat kanker vaker voorkomt onder cabinepersoneel is opvallend, aangezien er in de bestudeerde populatie zo weinig sprake was van overgewicht en roken,” aldus onderzoeker Irina Mordukhovich. “Het roept de vraag op wat er kan worden gedaan om de kans op kanker onder cabinepersoneel te verkleinen.”

De onderzoekers hebben daar duidelijk wel ideeën over. Zo schrijven ze dat hun studie erop wijst dat de VS meer maatregelen moet nemen om de kans op kanker onder cabinepersoneel te verkleinen door bijvoorbeeld de hoeveelheid straling waar het personeel in de lucht aan wordt blootgesteld te monitoren en maatregelen te treffen die erin resulteren dat de blootstelling aan straling zo beperkt mogelijk is en het biologische ritme van het personeel zo min mogelijk verstoord wordt. “De EU evalueert reeds de hoeveelheid straling waar cabinepersoneel aan wordt blootgesteld,” stelt onderzoeker Eileen McNeely. “En onze resultaten laten zien dat dat een belangrijk stap kan zijn richting het verkleinen van de kans op kanker onder deze beroepsgroep.”

Bronmateriaal

"U.S. flight attendants at elevated risk of several forms of cancer" - Harvard TH Chan School of Public Health

Afbeelding bovenaan dit artikel: MichaelGaida / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd