Sterkte van het aardmagneetveld neemt steeds verder af

magneetveld

Rond de aarde bevindt zich een magnetisch veld dat ons beschermt tegen straling vanuit de ruimte. Wetenschappers noemen dat het aardmagneetveld. Geowetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben nu ontdekt dat de sterkte van het aardmagneetveld in de afgelopen duizend jaar met meer dan twintig procent is afgenomen.

Eens in de 200.000 tot 300.000 jaar keren de polen van het magneetveld om. Nog steeds weten onderzoekers niet of dit soort gebeurtenissen effect heeft op het leven op aarde. Onderzoek hiernaar is dus noodzakelijk.

Variaties
Het aardmagneetveld kan worden beschreven door variaties in de richting en de sterkte van het veld tijdens een bepaalde periode. Geowetenschappers kunnen vrij gemakkelijk veranderingen in de richting bepalen, maar met de variaties van het magneetveld hebben zij toch meer moeite. Middels veel onderzoek is gewerkt aan het verbeteren van methoden en technieken om veldsterktes te reconstrueren. Dit gebeurt met behulp van ‘historische lava’. Het magneetveld wordt vastgelegd als de lava afkoelt en met nieuwe technieken kan de veldsterkte nu vele malen gedetailleerder worden vastgesteld.

Fluctuaties
Onderzoekers weten nu niet alleen dat de sterkte van het magneetveld in de afgelopen duizend jaar met twintig procent is afgenomen, maar ook kwamen zij erachter dat regionaal snelle fluctuaties plaatsvinden. Binnen een paar honderd jaar kan kosmische straling met vijftig procent toenemen of afnemen.

Bij het minder sterk worden van het magneetveld komen meer electrisch geladen deeltjes in de atmosfeer van de aarde terecht. Vliegtuigen kunnen hiervan hinder ondervinden, omdat dit leidt tot storingen op de boordcomputers, ook kan de capaciteit van communicatie- en datanetwerken worden verstoord.

Bronmateriaal

"Sterkte van het aardmagneetveld neemt wereldwijd af" - UU.nl
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Peter Reid / The University of Edinburgh.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd