Ster die het dichtst bij ons zonnestelsel staat herbergt mogelijk nóg een planeet

Observaties suggereren voorzichtig dat Proxima Centauri ook een superaarde herbergt.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Science Advances. Ze borduren met hun studie verder op een eerder onderzoek, waarin men met behulp van het Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) een vreemd signaal oppikte nabij Proxima Centauri. Het ging om een signaal in het spectrum van de ster dat volgens de onderzoekers kon wijzen op de aanwezigheid van een tweede planeet. Maar net zo goed het resultaat kon zijn van heel andere processen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in het magnetisch veld van de ster.

Radiële snelheid
In dit nieuwe onderzoek bijten wetenschappers zich nader vast in de intrigerende mogelijkheid dat het signaal toch veroorzaakt wordt door een planeet. Ze bogen zich over een behoorlijke dataset die een periode van 17,5 jaar besloeg en de radiële snelheid (de snelheid waarmee een object langs de gezichtslijn beweegt, red.) van Proxima Centauri onthulde (zie kader).

Update
In het verleden zijn er door te kijken naar de radiële snelheid van sterren al heel wat exoplaneten ontdekt. Wanneer een planeet rond een ster cirkelt, trekt deze met zijn zwaartekracht aan de ster, waardoor deze door de aanwezigheid van die planeet beurtelings in onze richting en van ons vandaan beweegt. Die beweging is maar heel klein, maar – met geavanceerde apparatuur – wel te zien in het spectrum van de ster: de kleurenwaaier van naast elkaar gelegen golflengtes licht. Wanneer de ster van ons vandaan beweegt, is er in dat spectrum namelijk sprake van een (zeer geringe) verschuiving naar rood, terwijl een beweging naar ons toe in datzelfde spectrum resulteert in een eveneens geringe verschuiving naar blauw.

De dataset onthulde dat Proxima Centauri regelmatig ‘wiebelt’ en dus een heel klein beetje van ons vandaan beweegt om vervolgens langs de gezichtslijn weer ietsje naar ons toe te komen. Die regelmaat is natuurlijk veelbelovend. Zo kunnen de onderzoekers op basis daarvan bijvoorbeeld al vrijwel zeker uitsluiten dat het door ALMA gespotte signaal het resultaat is van veranderingen in het magnetisch veld van de ster.

Superaarde
Of het signaal dan veroorzaakt wordt door een planeet? Dat kunnen onderzoekers nog niet met zekerheid zeggen. Maar het zou zeker mogelijk zijn. Het zou dan gaan om een superaarde – een planeet met een massa groter dan die van de aarde – die in ongeveer 5,2 jaar tijd een rondje om Proxima Centauri trekt.

Mocht Proxima Centauri inderdaad een superaarde herbergen, dan is dat de tweede planeet die rond de ster die het dichtst bij ons zonnestelsel staat, is ontdekt. Een paar jaar geleden stuitten onderzoekers al op Proxima b: een aardachtige planeet die 1,3 keer zwaarder is dan de aarde en op 7 miljoen kilometer van Proxima Centauri staat.

Bronmateriaal

"Is there a second planet orbiting the nearest star to the sun?" - Science (via Eurekalert)
Afbeelding bovenaan dit artikel: ESO / M. Kornmesser

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd