Steeds meer soorten op de Rode Lijst

Ongeveer éénvijfde van alle dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat concluderen onderzoekers. Ze stellen vast dat de Rode Lijst steeds langer wordt. Gelukkig is er ook goed nieuws: organisaties en overheden zijn erin geslaagd om bepaalde soorten door goed beleid van de ondergang te redden. Maar we zijn er dus nog niet…

De lijst en het onderzoeksrapport werden tijdens de Convention on Biological Diversity (CBD) gepresenteerd. Diverse overheden zitten tijdens de bijeenkomst rond de tafel om te kijken hoe ze de natuur samen beter kunnen beschermen.

Azië
Uit het rapport blijkt dat amfibieën het grootste gevaar lopen. Zo’n 41 procent van alle soorten loopt gevaar. Onder de vogels gaat het een stuk beter: ‘slechts’ dertien procent wordt hier bedreigd. De grootste dreiging bevindt zich in het zuidoosten van Azië waar het leefgebied van diverse soorten rap wordt vrijgemaakt voor landbouw.

Grote stap
“Eén kleine stap omhoog op de Rode lijst is één grote stap richting uitsterven,” merkt professor Edward Wilson op. “Dit is nog maar een klein overzicht van de wereldwijde verliezen die wereldwijd geleden worden.”

WIST U DAT…

…smeltend zeeijs ongeveer zeventien diersoorten de kop dreigt te kosten?

Beleid werkt
Gelukkig is er ook goed nieuws: het ingrijpen van overheden en organisaties werkt. Dankzij een goed beleid zijn onder meer diverse vogelsoorten van de ondergang gered. Ook de bultrug is dankzij een verbod op de jacht van de Rode Lijst verwijderd.

Dat neemt niet weg dat er nog veel gebeuren moet, zo concludeert onderzoeker Paul Leadley. “Zelfs optimistische scenario’s voor deze eeuw voorspellen extinctie en het kleiner worden van populaties van vele soorten.” En dat is exact wat overheden tijdens de bijeenkomst willen voorkomen. Maar hoe? Ze debatteren op dit moment over de doelen die ze zichzelf gaan stellen: moet het verlies van de biodiversiteit in 2020 helemaal zijn gestopt of is dat te ambitieus? Maar het grootste probleem is geld. Het redden van soorten is een kostbare zaak. En wie gaat dat betalen?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd