Steeds meer mensen slagen erin de Mount Everest te bedwingen

Het aantal mensen dat de berg met succes beklimt, is in de afgelopen 15 jaar verdubbeld.

Tegelijkertijd is de kans dat mensen de klim niet overleven, in dezelfde periode gelijk gebleven. Dat is te lezen in het blad PLOS ONE.

Database
De onderzoekers baseren zich op data afkomstig uit de zogenoemde The Himalayan Database, gebaseerd op data verzameld door de enkele jaren geleden overleden journalist Elizabeth Hawley. Hawley hield nauwkeurig bij wie de Mount Everest beklommen, wie de top bereikten en wie er het leven lieten. “Het is een opmerkelijke bron van data,” aldus onderzoeker Raymond Huey. “Ze (Hawley, red.) was legendarisch – klimmers zeiden ook wel dat je de Mount Everest niet beklommen had totdat Miss Hawley zei dat je de Mount Everest beklommen had.”

Huey en collega’s hebben de data uit deze enorme database nu dus geanalyseerd en kunnen op basis daarvan een aantal interessante conclusies trekken.

Meer succes
Zo vergeleken ze de slagingskansen van mensen die de berg tussen 1990 en 2005 en tussen 2006 en 2019 beklommen. En de data wijzen uit dat de slagingskans verdubbeld is. Waar in de eerstgenoemde periode ongeveer een derde van de klimmers de top haalde, was dat tussen 2006 en 2019 twee derde. Dat meer mensen erin slagen om de berg te bedwingen, is volgens de onderzoekers waarschijnlijk te herleiden naar een combinatie van factoren. Zo zijn de weersverwachtingen aanzienlijk beter geworden, waardoor klimmers ook beter kunnen beoordelen wat een geschikt moment is om de klim naar de top aan te vangen. Daarnaast zijn de meest populaire routes naar de top inmiddels voorzien van touwen waar klimmers zich aan vast kunnen gespen waardoor ze geen of minder gevaar lopen tijdens een onfortuinlijke val.

Sterftekans
Terwijl de kans op succes is toegenomen, is de kans dat mensen tijdens de klim komen te overlijden, in de afgelopen 30 jaar gelijk gebleven. Nog altijd komt ongeveer 1 procent van de klimmers op de beruchte berg aan zijn einde. Ook hebben mannen en vrouwen in de gehele onderzoeksperiode ongeveer dezelfde sterftekans, zo schrijven de onderzoekers.

Zestig is het nieuwe veertig
Verder blijkt uit het onderzoek dat de kans dat een hedendaagse zestigjarige klimmer de top haalt, vergelijkbaar is met de kans op succes die een veertigjarige tussen 1990 en 2005 had. Het wijst erop dat ook bij het beklimmen van de Mount Everest geldt dat zestig het nieuwe veertig is. Een vergelijkbare trend zien de onderzoekers als ze kijken naar de sterftekans. De kans dat een 60-jarige vandaag de dag sterft tijdens het beklimmen van de berg is vergelijkbaar met de sterftekans van een 48-jarige klimmer in de periode 1990-2005.

Drukte
De onderzoekers hebben verder ook nog gekeken of drukte op de Mount Everest van invloed is op de succeskans van klimmers. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat probeert om de berg te bedwingen, fors toegenomen. Het leidt tot behoorlijke drukte. Maar een vergelijking van twee klimseizoenen suggereert dat extra drukte niet leidt tot meer sterfgevallen. Ook heeft het geen invloed op de succeskansen van klimmers.

De onderzoekers keken verder of er een verband is tussen leeftijd, geslacht en eerdere klimervaring van de klimmers en de kans op succes of sterfte. Het onderzoek wijst onder meer uit dat oudere klimmers een grotere kans hebben om tijdens de klim te overlijden dan hun jongere tegenhangers. Met name voor mensen boven de 59 nemen de sterftekansen toe. “De Mount Everest is nog steeds een heel gevaarlijke berg en het beklimmen ervan zal nooit makkelijk zijn, omdat het de limiet van wat de meeste mensen kunnen doen, te boven gaat,” stelt Huey. “Door klimdata te bestuderen, hebben we nu accurate informatie verkregen over de kansen op succes en sterfte en helpen we klimmers om een goedgeïnformeerde beslissing te nemen wanneer ze overwegen om deze hoge berg te beklimmen.” Ook de overheden van Nepal en China kunnen hun voordeel doen met de onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld wanneer ze mochten beslissen om uit veiligheidsoverwegingen eisen te gaan stellen aan mensen die de berg proberen te bedwingen.

Bronmateriaal

"Mount Everest summit success rates double, death rate stays the same over last 30 years" - University of Washington
Afbeelding bovenaan dit artikel: crazy777 from Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd