Stadsbewoner kan zich lastiger concentreren

  concentreren

  Nieuw onderzoek wijst erop dat mensen die in stedelijke gebieden leven meer moeite hebben om zich te focussen op de taak waar ze mee bezig zijn dan mensen die in afgelegen gebieden leven.

  Onderzoekers van de universiteit van Londen trekken die conclusie op basis van experimenten. Mensen uit de Himba-stam in Namibië deden dienst als proefpersonen. Deze stam bestaat uit herders die in de bossen wonen en daar in hun eigen behoeften voorzien. Ook bestudeerden de onderzoekers mensen uit de Himba-stam die het bos verlaten hadden en naar een nabijgelegen stad waren verhuisd.

  Experiment
  De proefpersonen kregen de opdracht om zich tijdens een taak op de belangrijkste informatie te richten en informatie die minder belangrijk was, te negeren. Zo kregen ze bijvoorbeeld een foto met daarop in het midden een gezicht te zien. Ze moesten aangeven in welke richting het gezicht keek, terwijl ze de gezichten aan de rand van de afbeelding moesten negeren.

  WIST U DAT…

  Resultaten
  Uit het onderzoek blijkt dat de traditioneel levende Himba zich prima op de taak konden concentreren. Voor de Himba die naar de stad waren getrokken, was dat lastiger. Dat gold ook voor mensen die in het bos waren opgegroeid en later naar de stad waren getrokken.

  Meer implicaties
  Volgens onderzoeker Karina Linnell suggereert het onderzoek dat mensen die in stedelijke gebieden wonen – en dat is de meerderheid van de mensen in ontwikkelde landen – niet optimaal functioneren als het gaat om hun concentratievermogen. “Hoewel we ons tijdens dit onderzoek richtten op de Himba om ons ervan te verzekeren dat we een geschikte controlegroep zouden hebben, hebben de resultaten bredere implicaties,” stelt Linnell. “Dit onderzoek suggereert dat mensen die in minder stedelijke gebieden in Engeland, zoals de Shetlands leven, beter in staat zijn om zich op taken te concentreren dan mensen in grote steden.”

  Linnell onderstreept verder dat het vermogen om ons te concentreren een grote invloed heeft op hoe we bepaalde taken uitvoeren. “Onze aandacht erbij houden heeft een grote invloed op onze vaardigheid om taken optimaal uit te voeren. Wat als bedrijven zich bijvoorbeeld zouden realiseren dat bepaalde taken beter uitgevoerd kunnen worden door werknemers buiten het stedelijke gebied, waar hun concentratievermogen beter is?”

  Bronmateriaal

  "Living in an urban environment reduces our ability to concentrate on tasks" - Gold.ac.uk
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door RelaxingMusic (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd