Sporen van onbekende mensachtige ontdekt in speeksel

Nieuwe bevinding suggereert dat seks tussen verschillende soorten mensachtigen meer regel dan uitzondering was.

Onderzoekers van de universiteit van Buffalo bestudeerden het eiwit MUC7, dat te vinden is in ons speeksel. Dit eiwit geeft ons speeksel dat slijmerige voorkomen en bindt zich aan microben (en helpt ons lichaam zo wellicht om ziekteverwekkende bacteriën af te voeren).

Sub-Sahara
De wetenschappers richtten zich in hun studie op het gen dat codeert voor dit MUC7-eiwit. Ze spoorden het gen op in 2500 genomen van moderne mensen en deden een opmerkelijke ontdekking. Een aantal genomen – van mensen uit Sub-Sahara-Afrika – herbergde een versie van het MUC7-gen die sterk verschilde van de versies die in het genoom van de andere moderne mensen werd aangetroffen. Daarop haalden de onderzoekers er ook de MUC7-genvarianten van Homo denisova en Neanderthalers bij. En wat bleek? De MUC7-genvarianten van Homo denisova en Neanderthalers hadden in vergelijking met de genvarianten uit de Sub-Sahara nog meer overeenkomsten met de MUC7-genvarianten van de overige moderne mensen.

WIST JE DAT…

…we het restje Neanderthaler-DNA in ons genoom aan het kwijtraken zijn?

Introgressie
Grote vraag is natuurlijk: hoe komen de mensen uit de Sub-Sahara aan deze zo afwijkende genvariant? “Afgaand op onze analyse is de meest plausibele verklaring voor deze extreme variatie: archaïsche introgressie, de introductie van genetisch materiaal van een ‘spooksoort’,” stelt onderzoeker Omer Gokcumen. “Dit onbekende familielid kan een soort zijn die al ontdekt is, zoals een subsoort van Homo erectus of een nog onontdekte mensachtige. We noemen het een ‘spooksoort’, omdat we er geen fossiele resten van hebben.”

150.000 jaar geleden
Berekeningen wijzen uit dat de voorouders van de mensen met de Sub-Saharische MUC7-genvariant zo’n 150.000 jaar geleden seks hadden met de ‘spooksoort’. Dat was zo’n 1,5 tot 2 miljoen jaar nadat beide groepen zich van een gezamenlijke voorouder hadden afgescheiden en elk huns weegs waren gegaan.

“Het lijkt erop dat kruisingen tussen verschillende vroege mensachtige soorten geen uitzondering, maar de regel is,” merkt Gokcumen op. Eerdere studies toonden al aan dat onze voorouders seks hadden met Neanderthalers en Homo denisova.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd