Spirituelen plegen eerder misdaden dan gelovigen

Kruis

Jongvolwassenen die zichzelf als spiritueel maar niet religieus bestempelen, plegen eerder een misdaad dan diegenen die zichzelf identificeren als religieus en spiritueel of religieus maar niet spiritueel. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Baylor University in Texas.

Ook mensen die noch religieus en noch spiritueel zijn plegen minder snel een misdaad dan de groep ‘spirituelen maar niet religieus’. Op het gebied van geweld werd er echter geen verschil gevonden.

Populair
Volgens de onderzoekers is het de laatste tijd erg populair om wel spiritueel te zijn maar niet religieus. Zij vroegen zich dan ook af of het echt een verschil uitmaakt om wel spiritueel te zijn maar niet gebonden te zijn aan een religie. Uit eerder onderzoek bleek al dat religieuze mensen minder vaak misdaden plegen. De onderzoekers wilden dan ook graag weten of dit bij spirituelen hetzelfde geval is.

Onderzoek
Het team analyseerde de gegevens van 14,322 individuelen. Hun leeftijden varieerden van 18 jaar tot aan 28 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 21,8. In het onderzoek werden alle proefpersonen onderverdeeld in vier groepen: spiritueel maar niet religieus (11,5%), religieus maar niet spiritueel (6,8%), spiritueel en religieus (37,9%) en noch spiritueel noch religieus (43,8%). Vervolgens werd hen gevraagd of zij de afgelopen twaalf maanden misdaden hadden gepleegd en zo ja, hoe vaak. Dit kon van alles zijn; het aangaan van een gevecht, een bewapende overval, vandalisme, diefstal en inbraak. Opvallend genoeg bleek dus de groep spirituelen maar niet gelovigen meer misdaden te plegen dan de andere drie groepen.

De onderzoekers hebben hier mogelijk wel een verklaring voor. Religieuzen zijn bang voor bovennatuurlijke straffen. Daarnaast maken zij vaak deel uit van een hechte gemeenschap waarin normen en waarden voorop staan. Wanneer iemand een misdaad zou plegen, zou die persoon verstoten kunnen worden. Mensen die spiritueel zijn hebben daarentegen een lagere zelfbeheersing. Ook hebben zij een hogere kans op depressie en angstklachten en op een omgeving waar meer drugs en alcohol wordt genuttigd. Die factoren zijn volgens het team van invloed op het plegen van misdaden.

Bronmateriaal

"'Spiritual' young people more likely to commit crimes than 'religious' ones, Baylor study finds" - eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door followtheseinstructions (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd