Unieke muurtekeningen van de Maya’s ontdekt

De tekeningen en calculaties bewijzen dat de Maya’s echt niet dachten dat de wereld aan het eind van 2012 zou vergaan.

Archeologen troffen de tekeningen op de muren van een huis aan. En dat is bijzonder. Het is voor het eerst dat muurtekeningen en calculaties van de Maya’s op de muren van een huis worden teruggevonden. Het huis bevindt zich in Guatemala, in een gebied waar veel archeologische opgravingen zijn gedaan: Xultún. Het huis behoorde mogelijk toe aan de secretaris van het dorp. Op de muren staan tekeningen, maar ook honderden gekrabbelde cijfers. De meeste cijfers vormen berekeningen die nauw samenhangen met de Maya-kalender. De onderzoekers beschrijven hun vondst in het blad Science.

Cycli
Ook wordt er op de muur middels hiëroglyfen naar de verschillende cycli van de Maya’s verwezen. Bijvoorbeeld de ceremoniële kalender die 260 dagen telde of de zonne-kalender die net als de onze 365 dagen telde. Dat meldt National Geographic in een persbericht. De archeologische opgravingen werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de National Geographic Society. De vondst zal in het komende nummer van National Geographic groots worden uitgelicht. Onderzoeker William Saturno van de universiteit van Boston leidde de expeditie en kan zijn geluk niet op. Het is voor het eerst dat de aantekeningen van een secretaris worden teruggevonden. “Het lijkt wel een aflevering van de Big Bang Theory (een populaire tv-serie over vier nerds en hun buurvrouw, red.) waarin ze met een wiskundig probleem zitten en op de muur schrijven. Zij (de Maya’s, red.) lijken de muur als een soort schoolbord te gebruiken.”

WIST U DAT…

…u de muurtekeningen dankzij National Geographic van heel dichtbij kunt bekijken? Ze zijn hier te zien en u kunt zelf inzoomen op de onderdelen die u eens van dichterbij wilt bekijken.

Oostelijke muur
Op de oostelijke muur van het complex zijn menselijke figuren te zien. Maar de cijfers beheersen de muur. Ze beschrijven de verschillende fasen waar de maan doorheen gaat en ook de gang van de zon komt aan bod. De cijfers zijn met zwart geschreven. Ook zijn er rode cijfers teruggevonden: dit zijn correcties van de zwarte cijfers. Het lijkt er sterk op dat de Maya’s hun berekeningen eerst op muren maakten en pas later in boeken onderbrachten. De oostelijke muur brengt goed nieuws voor al die mensen die nog steeds bang zijn dat de aarde aan het eind van 2012 vergaat. De vondst bewijst maar weer eens dat die voorspelling – die al jaren ten onrechte aan de Maya’s wordt toegeschreven – niet klopt. “De oude Maya’s voorspelden dat de wereld door zou gaan en dat alles ook over 7000 jaar nog hetzelfde zou zijn,” vertelt Saturno in het persbericht. “Wij blijven zoeken naar het einde. De Maya’s zochten naar een garantie dat niets zou veranderen. Dat is een heel andere manier van denken.

Noordelijke muur
Op de noordelijke muur van het huis zijn afbeeldingen van een koning gevonden. Ook is er een man te zien die een pen vasthoudt. Bij zijn gezicht zijn de woorden ‘Jongere broer Obsidian’ teruggevonden. Het is niet ondenkbaar dat dit de jongere broer van de koning was en als secretaris in dit huis de muren vol krabbelde. Ook zijn er op deze muren cijfers terug te vinden waarmee de schrijver alle astronomische cycli samenbracht. Hier komen ook data voor die nog in de toekomst liggen. En ver ook: zo’n 7000 jaar in de toekomst. Ook de datum 813 na Christus komt terug. Een belangrijke datum voor de Maya’s: toen begon hun rijk af te brokkelen. Op de westelijke muur zijn ook tekeningen van mensen teruggevonden.

Dieven
De onderzoekers ontdekten de bijzondere geschriften en tekeningen op de muur dankzij dieven. De dieven zoeken – niet zelden met meer succes dan archeologen – oude gebouwen op en halen eruit wat van waarde is. Een onderzoeker volgde de sporen die zij achterlieten en belandde zo uiteindelijk in dit huis. Wat vervolgens volgde, was een race tegen de klok. Het warme, vochtige weer in dit gebied laat de krabbels op de wal snel verdwijnen. De onderzoekers benadrukken dan ook dat het eigenlijk een wonder is dat de tekeningen überhaupt bewaard zijn gebleven.

Actueel
Hoewel de beschaving van de oude Maya’s al honderden jaren is verdwenen, is het volk momenteel actueler dan ooit. Dat komt door een mythe die de afgelopen jaren is ontstaan. Volgens deze mythe voorspelden de Maya’s dat de aarde in 2012 zou vergaan. De mythe is gebaseerd op een Maya-kalender die ophoudt. Deskundigen stelden al vlot vast dat daar niets van klopte: de Maya’s geloofden in cycli. Een kalender die ophield, begon in hun visie gewoon weer opnieuw. Deze vondst onderschrijft dat dus.

In de negende eeuw begon de grote beschaving van de Maya’s af te brokkelen. Wat uiteindelijk de ondergang van de Maya’s veroorzaakte, is nog altijd onduidelijk. Waarschijnlijk een combinatie van droogte en sociale onrust. Nog regelmatig worden sporen van de Maya’s terug gevonden. En inmiddels zijn ze niet alleen beroemd vanwege hun kalender, maar ook vanwege hun indrukwekkende astronomische kennis, hun kunst (met een hoofdrol voor het Maya-blauw), hun bijzondere cijfersysteem en hun vele goden.

De afbeelding bovenaan dit artikel laat een fragment uit de Dresden Codex (een boek geschreven door de Maya’s) zien en houdt verder geen verband met deze ontdekking. Voor beeldmateriaal van de bijzondere muurtekeningen kunt u zoals gezegd terecht op de site van National Geographic.

Bronmateriaal

"Mural found on walls a first for a Maya dwelling " - Nationalgeographic.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Izord (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd