Sorry poes: baasjes geven meer om hun hond dan om hun kat

Een poes kan nog zo hard zijn best doen, maar hij zal waarschijnlijk nooit de liefde en aandacht krijgen die een hond ten deel valt. Misschien kan een kat dan maar het beste verhuizen, want uit nieuw onderzoek blijkt dat er landen zijn waar honden en katten wél ongeveer evenveel gewaardeerd worden.

Eerdere studies wezen al uit dat baasjes meer om honden geven dan om katten. De verklaring laat zich raden: een hond geeft meer liefde terug en heeft meer zorg nodig waardoor je sneller aan hem gehecht raakt. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Onderzoekers vergeleken namelijk drie landen – Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk – en concluderen dat het verschil tussen honden- en kattenliefde niet overal even groot is. in Denemarken houden mensen bijvoorbeeld veel meer van hun hond dan van hun kat, terwijl dat verschil in het Verenigd Koninkrijk maar minimaal is. Dat betekent dat er dus geen universele voorkeur is voor honden op basis van hun gedrag (en dat Britse katten mazzel hebben).

Culturele factoren
Dat is best opmerkelijk, want uit eerdere studies bleek dat baasjes minder emotioneel verbonden zijn aan katten dan aan honden en ook minder geld willen uitgeven aan de zorg voor een kat, vanwege hun gedrag. Katten zouden minder om mensen geven en daarom ook minder zorg terug verwachten. Maar er is nooit eerder gekeken naar culturele verschillen.

Dat hebben ze in Kopenhagen nu wel gedaan. “We hebben ontdekt dat mensen veel minder geld willen uitgeven aan hun katten dan aan hun honden. Maar wij wilden weten of katten ook uiteindelijk dezelfde hoge status konden krijgen als honden”, vertelt onderzoeker Peter Sandøe van de University of Copenhagen.

Verstedelijking
Daarom vergeleken ze drie landen, die op verschillende momenten in de geschiedenis zijn geürbaniseerd. In het Verenigd Koninkrijk gebeurde dat als eerste, in Denemarken als laatste en Oostenrijk zit er tussenin. Als het langer geleden is dat het grootste deel van de bevolking met vee omging, zou dit invloed kunnen hebben op de huidige houding jegens huisdieren, was de gedachte.

Om te achterhalen of dat klopte, verzamelden de onderzoekers gegevens van meer dan 2100 mensen die een hond, een kat of beide hadden. De huisdiereigenaren moesten vragenlijsten invullen om te bepalen hoe ver hun zorg ging voor de beestjes: hoe emotioneel gehecht waren ze? Hoeveel wilden ze investeren in zorg van de dierenarts en hoeveel zorg verwachten ze dat er beschikbaar is?

Hond wint
De hond won het in alle landen. De hondenbezitters waren meer gehecht aan hun trouwe viervoeter, waren beter verzekerd voor de dierenarts, verwachtten meer behandelopties en waren bereid daar meer voor te betalen, dan kattenbezitters. Tot zo ver niets nieuws. Wel verrassend was het grote verschil tussen landen. In het Verenigd Koninkrijk was de voorkeur voor honden slechts minimaal. In Oostenrijk was het verschil groter en in Denemarken was het helemaal extreem.

“Het verschil tussen landen was enorm”, zegt Sandøe. “Het lijkt daarom geen universeel fenomeen dat mensen veel minder om hun kat geven dan om hun hond. Het verschil hangt waarschijnlijk meer af van culturele factoren, zoals hoeveel tijd dieren doorbrengen in het huis van hun baasje.”

Kattenliefhebbers
In Denemarken hadden kattenbezitters dus veel minder over voor hun huisdier dan hondenbezitters, terwijl dat verschil in het Verenigd Koninkrijk veel minder speelde. “De Britten staan bekend om hun liefde voor katten en dat is zeker bevestigd in onze studie. De Denen hebben nog een lange weg te gaan, maar ze komen er wel”, aldus de onderzoeker.

De verklaring voor het gebrek aan kattenliefde ligt mogelijk in het agrarische verleden, toen veel mensen nog boer waren en dieren op grotere afstand stonden. Honden werkten in die tijd veel nauwer samen met mensen dan katten. Aangezien dat in Denemarken minder lang geleden is dan in het Verenigd Koninkrijk kan dat het verschil verklaren.

Behulpzame hond
Maar er zijn ook andere factoren die een rol kunnen spelen. Zo kan het zijn dat mensen hun hond beter verzekeren, omdat de behandeling van honden nu eenmaal duurder is dan die van katten. Mogelijk zijn ze meer gehecht aan de dieren, omdat ze hen helpen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met lichaamsbeweging.

Tenslotte wijzen de onderzoekers er nog op dat de studie zich beperkt tot maar drie landen in West-Europa. Professor en medeonderzoeker Clare Palmer.: “Daarmee ontstaat de vraag wat vergelijkende studies in andere landen ontdekken. Misschien zijn er wel landen waar de zorg voor en hechting aan katten zelfs groter is dan voor honden.”

Bronmateriaal

"Do people really care less about their cats than about their dogs? A comparative study in three European countries" - Frontiers in Veterinary Science
Afbeelding bovenaan dit artikel: Jaclou-DL van Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd