Sommige mensen zien alles somber in en dat zit deels in hun genen

donker

Sommige mensen zien het altijd somber in. Nieuw onderzoek toont nu aan dat die instelling deels te wijten is aan de genen. Deze mensen zijn dus genetisch gezien gedoemd om met een donkere bril naar de wereld te kijken.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Psychological Science. Ze ontdekten een genvariant die grote invloed uitoefent op hoe mensen de wereld zien en ervaren. “De resultaten suggereren dat mensen emotionele aspecten van de wereld ervaren door een bril die door hun genen gekleurd wordt,” stelt onderzoeker Rebecca Todd.

De onderzoekers baseren hun conclusie op een experiment onder 200 mensen. De proefpersonen kregen in een heel hoog tempo positieve, negatieve en neutrale woorden te zien. De mensen met de genvariant ADRA2b waren geneigd om meer negatieve woorden te zien. “Deze individuen zijn mogelijk eerder geneigd om in een grote groep mensen de boze gezichten te zien. En buiten zien ze mogelijke gevaren – plekjes waar je uit kan glijden, losse stenen die kunnen vallen – in plaats van de schoonheid van de natuur.”

Het onderzoek laat zien dat genen dus invloed kunnen uitoefenen op hoe wij de wereld ervaren en zien. Maar het zou niet juist zijn om alleen de genen de schuld te geven van onze te donkere (of juist te roze) bril. Ook onder meer onze opvoeding, opleiding, cultuur en stemming speelt een rol.

Bronmateriaal

"Genes predispose some people to focus on the negative" - UBC.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door LepetitNicolas (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd