Sociale druk kan herinneringen vervalsen

Uit een interessant wetenschappelijk experiment blijkt dat sociale druk ervoor kan zorgen dat herinneringen veranderen.

De wetenschappers verzamelden enkele proefpersonen en lieten ze deelnemen aan een onderzoek dat verschillende onderdelen telde. In het eerste onderdeel kregen de proefpersonen een film te zien. Drie dagen later was het tijd voor deel twee: de proefpersonen moesten een geheugentest doen en vragen beantwoorden over de film. Ook werden de proefpersonen gevraagd hoe zeker ze van hun antwoorden waren.

Nog een test
Vervolgens mochten de proefpersonen de test nog eens doen. Alleen werden nu hun hersenen gescand en kregen ze de antwoorden te zien die andere proefpersonen zogenaamd hadden gegeven. Tussen deze antwoorden stonden ook foute antwoorden op vragen die de proefpersonen eerder zelf heel zelfverzekerd goed beantwoord hadden.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs de aan/uit-knop van het geheugen hebben ontdekt?

Beïnvloeden
De proefpersonen bleken zich tijdens deze tweede test heel sterk te laten beïnvloeden door de antwoorden van anderen: in 70 procent van de gevallen vergaten ze hun eigen (goede) antwoord en gingen ze met de menigte mee. Grote vraag was natuurlijk: pasten ze zich gewoon aan anderen aan of was hun geheugen echt veranderd?

En nog een test
De onderzoekers namen de proef op de som en nodigden de proefpersonen weer uit om de geheugentest te doen. Maar voordat de proefpersonen daaraan begonnen, kregen ze te horen dat de antwoorden die ze eerder hadden gezien niet de antwoorden van echte proefpersonen waren, maar willekeurig door een computer waren gekozen en dus niet per se klopten. Een deel van de proefpersonen koos daarom in de derde geheugentest weer voor de antwoorden die ze in de eerste test hadden gegeven. Maar bijna de helft hield vast aan de antwoorden die ze in de tweede test hadden gegeven. Dat wijst erop dat hun herinneringen aan de film door de sociale druk dus echt veranderd waren.

De hersenscans die de onderzoekers van de proefpersonen maakten, bevestigen dat. Wanneer de proefpersonen geconfronteerd werden met de antwoorden van andere proefpersonen (in werkelijkheid dus een computer) werden twee delen van de hersenen actief: de hippocampus en de amygdala. De hippocampus is betrokken bij het vormen van herinneringen die ook op lange termijn bewaard blijven. De amygdala is betrokken bij emoties en sociale interacties. Het lijkt erop dat de amygdala bepaalde herinneringen eerst moet ‘goedkeuren’ alvorens deze worden opgeslagen. En door op de emotie in te spelen, kunnen herinneringen voor opslag nog gewijzigd worden.

Bovenstaande foto is gemaakt door Patrick J. Lynch (via Wikimedia Commons).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd