Sociale contacten maakt gelovige gelukkiger

Religieuze mensen zijn over het algemeen tevredener met hun leven. Lang dacht men dat de religieuze overtuigingen (leven na de dood, vertrouwen op God, contact met God, etc.) daar de oorzaak van waren, maar een nieuw onderzoek laat iets anders zien: de goede vriendschappen die mensen aan de religie overhouden, maken het grote verschil.

Het was lang een de-kip-of-het-ei-dilemma: zijn mensen gelukkiger, omdat ze naar de kerk gaan of gaan gelukkige mensen vaker naar de kerk? De nieuwe studie maakt een einde aan dat vraagstuk.

Gezondheid
De onderzoekers verzamelden de gegevens van 3000 Amerikanen en achterhaalden de rol die religie voor deze mensen speelde. Uit de resultaten blijkt dat de gezondheid en religie in grote mate bepaalden hoe gelukkig mensen waren. En hoe vaker mensen erediensten of religieuze bijeenkomsten bijwoonden, des te gelukkiger en tevreden ze waren.

WIST U DAT…

Sociale contacten
Zo’n 28 procent van de mensen die wekelijks naar een religieuze bijeenkomst gingen, gaf aan zeer tevreden te zijn met het leven. Onder de mensen die nooit een religieuze bijeenkomst bijwoonden, was dat twintig procent. Om er zeker van te zijn dat de sociale contacten dat verschil verklaarden, bestudeerden de onderzoekers de vriendenkring van de ondervraagden. En dat was doorslaggevend.

Goede vrienden
“Mensen die zeggen dat ze elke week naar de kerk gaan, maar aangeven dat ze geen goede vrienden hebben, zijn niet gelukkiger dan mensen die nooit naar de kerk gaan,” vertelt onderzoeker Chaeyoon Lim. “Mensen die zeggen dat ze één keer per maand of minder gaan en aangeven dat ze in de kerk die ze bezoeken enkele goede vrienden hebben, zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die aangeven dat ze elke week gaan, maar geen goede vrienden hebben.”

BENIEUWD OF…

…atheïsten de toekomst hebben? Lees het hier?

In de kerk
Mensen die hun vrienden in de kerk ontmoeten, zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die net zoveel vrienden hebben, maar ze buiten de kerk opscharrelden. Blijkbaar houden mensen een beter gevoel aan hun vriendschappen over wanneer ze deze in de religieuze sfeer opdoen.

De resultaten suggereren dat mensen tevredener zijn als ze met vrienden belangrijke eigenschappen gemeen hebben. Dat zou betekenen dat ook andere eigenschappen (zoals een enorme voorliefde voor voetbal of een politieke ideologie) mensen net zo tevreden maakt. Maar dat is niet helemaal waar. Religie is toch een klasse apart, zo concluderen de onderzoekers. Uit die ‘religieuze’ vriendschappen komen daden voort die de vriendschap versterken of zelfs nieuwe vriendschappen met zich meebrengen. “We ontdekten dat religieuze mensen meer vrijwilligerswerk doen, meer om hun omgeving geven en meer goeds doen in hun buurt. Dat kan allemaal verklaard worden door de vriendschappen in de gemeente die mensen niet alleen gelukkiger, maar ook aardiger maken en betere burgers voortbrengen.”

Bronmateriaal

"Why are religious people happier?" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd