Sociale afwijzing maakt sommige mensen creatief

Afgewezen worden of buiten de boot vallen: het is nooit leuk. Maar nieuw onderzoek wijst erop dat sociale afwijzing toch nog een positieve kant heeft: het kan mensen nog creatiever maken.

Dat blijkt uit onderzoek van Sharon Kim, werkzaam aan de Johns Hopkins Carey Business School. “In onze samenleving maken we ons steeds meer zorgen over de negatieve gevolgen van sociale afwijzing, dat komt vooral doordat de media veelvuldig verslag doet van pesten op scholen, op het werk of online,” legt Kim uit. “Vanzelfsprekend is pesten verwerpelijk en leidt het tot niets goeds. Wat wij in ons onderzoek proberen aan te tonen is dat uitsluiting van een groep soms toch een positieve uitkomst kan hebben.”

Onafhankelijkheid
Niet iedereen wordt echter creatief van een afwijzing. Alleen mensen die zich daarvoor al heel onafhankelijk voelden, kunnen dit positieve effect ervaren. “Afwijzing bevestigt voor onafhankelijke mensen hun gevoelens over zichzelf, namelijk dat ze anders zijn dan anderen.” Mensen die heel graag bij een groep willen horen, maar worden afgewezen, reageren juist averechts op die afwijzing. Hun creativiteit wordt afgeremd.

WIST U DAT…

…ook meditatie mensen creatief maakt?

Boost
Op een gegeven moment kunnen mensen die zich onafhankelijk voelen door afwijzing juist elke keer weer een boost krijgen. Wanneer ze herhaaldelijk worden afgewezen, wordt hun creativiteit als het ware elke keer weer opnieuw ‘opgeladen’. En door die afwijzingen kan zo’n persoon wel eens een veel succesvollere carrière voor zich zien dan de mensen die heel graag bij een groep willen horen, maar daarin maar niet slagen.

Volgens Kim kunnen vooral managers hun voordeel doen met dit onderzoek. Zij zouden er bijvoorbeeld goed aan kunnen doen om iemand aan te nemen die door zijn ongebruikelijke persoonlijkheid snel buiten de boot zal vallen. Het feit dat zo’n werknemer sociaal niet meekan, maakt hem creatief en dat kan bedrijven goed doen.

Bronmateriaal

"Don’t Get Mad, Get Creative: Social Rejection Can Fuel Imagination, JHUCarey Researcher Finds" - JHU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Heather Katsoulis (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd