Sociaal netwerk maakt ons slimmer en vergroot overlevingskans van onze beschaving

kennisoverdracht

Waarom blijft de ene beschaving duizenden jaren bestaan en verdwijnt de andere geruisloos van de aardbodem? Nieuw onderzoek suggereert dat het alles te maken heeft met sociale netwerken. Die maken ons slimmer, waardoor een beschaving het langer volhoudt.

De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten. “Dit is het eerste onderzoek dat in het laboratorium aantoont wat archeologen en evolutionaire theoretici al lang suggereren: dat er een belangrijk verband is tussen de mate waarin een samenleving sociaal is en de mate waarin de technologie van deze samenleving geavanceerd is,” legt onderzoeker Joseph Heinrich uit.

Knoop leggen
De onderzoekers gaven proefpersonen de opdracht om iets nieuws te leren – bijvoorbeeld een foto bewerken of een speciale knoop leggen. Vervolgens moesten de proefpersonen de nieuwe vaardigheid leren aan een ‘tweede generatie’ proefpersonen. Die ‘generatie’ moest de vaardigheid weer leren aan een derde generatie, en zo ging dat maar door.

WIST U DAT…

Experts
De eerste generatie proefpersonen bleek veel beter in staat te zijn om de nieuwe vaardigheid over te dragen wanneer deze toegang had tot meerdere experts die de proefpersonen de vaardigheid leerden. In de groep die meerdere deskundige mentoren had, was de kennis van elk individu na tien generaties vele malen groter dan in de groep die slechts één deskundige mentor had. Ook behielden de groepen die betere toegang hadden tot een deskundige hun kennis langer vast dan de groep die met slechts één mentor begon. De resultaten tonen aan dat een grotere bevolkingsgroep en de sociale connecties onderling van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van een geavanceerdere samenleving.

Het onderzoek heeft mogelijk implicaties voor het onderwijs. Maar de resultaten kunnen ook wel eens nieuwe inzichten bieden als het gaat om maatregelen die getroffen worden om een taal of ander aspect van cultureel erfgoed dat dreigt te verdwijnen, te beschermen.

Bronmateriaal

"Social networks make us smarter" - UBC.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door GPE / Paul Martinez (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd