Sneller leren door hersenstimulatie

Het brein blootstellen aan een elektrische stroom zorgt ervoor dat mensen nog sneller kunnen leren. Dat blijkt uit onderzoek.

De onderzoekers bestudeerden het brein van volwassenen. Ze waren met name geïnteresseerd in de hersenen van mensen die een beroerte hadden gehad. Met behulp van MRI-scanners werd de activiteit in de hersenen bestudeerd. De mensen die een beroerte hadden gehad bleken gebaat te zijn bij hersenstimulatie. Maar toen de onderzoekers de stimulatie loslieten op gezonde proefpersonen bleek dat ook zij er baat bij hadden: ook zij namen nieuwe informatie sneller tot zich.

Toetsen
De onderzoekers gaven een aantal proefpersonen opdracht om toetsen in te drukken. De volgorde waarin dat moest, moesten de proefpersonen zien te onthouden. Terwijl de proefpersonen dat deden, werd een deel van hun brein blootgesteld aan een zeer zwakke elektrische stroom. Afhankelijk van de richting van deze stroom werd het deel van de hersenen dat werd blootgesteld actiever of passiever.

WIST U DAT…

Resultaat
Al binnen tien minuten was er resultaat zichtbaar. De proefpersonen bij wie het brein gestimuleerd werd, gingen niet per se beter presteren, maar wel sneller. De stimulatie zorgde ervoor dat ze zich nieuwe informatie veel sneller eigen konden maken.

In de toekomst kan de methode gebruikt worden om bijvoorbeeld sporters te trainen. Zij kunnen dankzij een elektrische stroom sneller bepaalde bewegingen onder de knie krijgen. Uit nader onderzoek moet blijken of ook andere delen van het brein vatbaar zijn voor de elektrische stroom. Als dat het geval is, kan de methode ook gebruikt worden om bijvoorbeeld kinderen te helpen om informatie tot zich te nemen.

Bronmateriaal

"Stimulating brain with electricity aids learning speed" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ranveig (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd