Studenten ontwikkelen smogafbrekende dakpannen

dakpannen

Een team van studenten van het Bourns College of Engineering hebben een unieke coating ontwikkeld voor dakpannen. Wanneer dakpannen zijn uitgerust met deze coating, helpen zij om stikstofoxiden af te breken. Stikstofoxiden werken verzuring van het milieu in de hand en kunnen smog nabij de grond creëren.

Stel, één miljoen huizen krijgen dakpannen met een coating van titaandioxide, dan wordt er dagelijks 21 ton aan stikstofoxiden geëlimineerd. Het gaat hier om een investering van ruim 3,5 miljoen euro. Het kost namelijk 3,50 euro om een alle dakpannen van een gemiddelde woning te coaten met titaandioxide.

Wanneer je jouw eigen dak coat, dan worden er jaarlijks evenveel stifstokoxiden afgebroken als dat er door een auto die 18.000 kilometer rijdt worden geproduceerd.

Links twee dakpannen met een titaandioxidecoating. De vier dakpannen rechts hebben geen coating. De liggende dakpan bovenaan is een dakpan met een titaandioxidecoating, die op dit moment al te koop is.
Links twee dakpannen met een titaandioxidecoating. De vier dakpannen rechts hebben geen coating. De liggende dakpan bovenaan is een dakpan met een titaandioxidecoating, die op dit moment al te koop is.
Stifstofoxiden
Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor. Des te hoger de druk en de temperatuur, des te meer stikstofoxiden er ontstaan. Vandaar dat diesel ‘viezer’ is dan benzine.

Experiment
Er zijn op dit moment al andere smogafbrekende dakpannen op de markt, alleen is er geen data beschikbaar dat deze dakpannen ook daadwerkelijk zorgen voor een afname in de hoeveelheid smog. De studenten hebben deze gegevens nu wel in handen. Zij gebruikten hiervoor twee doodgewone dakpannen, die werden ingesmeerd met verschillende hoeveelheden titaandioxide. De dakpannen werden in een afgesloten kamer geplaatst. De onderzoekers vulden de kamer met stikstofoxiden, waarna een apparaat de concentratie in de lucht monitorde. Ook werd er ultraviolet licht gebruikt om zonlicht te simuleren. Hierdoor activeerde de coating zichzelf, waardoor de stikstofoxiden werden afgebroken.

Uit het experiment blijkt dat een coating van titaandioxide 88 procent tot 97 procent van de stifstofoxiden in de afgesloten kamer afbreekt. Er is weinig verschil tussen verschillende soorten coatings, omdat de grootte van het totale oppervlak belangrijker is.

Vervolgonderzoek
De studenten gaan binnenkort nog meer experimenten uitvoeren. Wat gebeurt er wanneer titaandioxide wordt vermengd met verf? Wellicht dat geluidswallen langs snelwegen straks geverfd kunnen worden met een laag titaandioxide. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke vragen om te beantwoorden. Hoe lang blijft een coating zitten? En maakt het nog uit wat voor kleur een coating heeft?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd