Slimme pen meet en bestrijdt stress

Wetenschappers van de TU Delft hebben een ‘relaxpen’ ontwikkeld die stress meet en tegengaat. En het werkt: in experimenten daalde de hartslag van de mensen die de pen gebruikten gemiddeld maar liefst vijf procent. De pen is één van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparaten die ‘weten’ wat de gebruiker voelt en daarop inspringen.

Onderzoeker Miguel Bruns ontdekte tijdens zijn studie dat gespannen mensen wiegende en rollende bewegingen maken met een pen. Daarnaast bleek uit het onderzoek van Bruns dat het afremmen van die nerveuze bewegingen positief is: mensen krijgen dan meer controle over de situatie. “Sensoren in een pen zouden dus op onopvallende wijze stress kunnen meten en de juiste terugkoppeling zou gebruikers kunnen helpen om te gaan met hun stress,” concludeert Bruns.

Hartslag
De pen is inmiddels aan de nodige tests onderworpen. Daaruit blijkt dat gestreste mensen echt baat hebben bij de relaxpen. De gespannen mensen die werden afgeremd, hadden een hartslag die vijf procent lager lag dan die van mensen zonder terugkoppeling. De mensen met de relaxpen waren dus – in ieder geval lichamelijk – minder gestresst.

Direct
Opvallend genoeg merkten deze proefpersonen daar zelf weinig van. Ze waren zich er niet van bewust dat de pen hen afremde en ze gaven aan zich ook niet minder gestresst te voelen. “Dit zou kunnen betekenen dat producten die korte-termijnstress willen reduceren, bij voorkeur direct zouden moeten ingrijpen op het gedrag, in plaats van bijvoorbeeld een expliciete waarschuwing aan de gebruiker te geven. Producten zouden daardoor op een onbewuste en niet storende manier stress kunnen reduceren.”

WIST U DAT…

Slimme auto
Slimme apparaten die weten wat de gebruiker voelt: het is een tak van wetenschap die volop in ontwikkeling is. Zo zijn er bijvoorbeeld al slimme auto’s. Deze wagens registreren en bestrijden bumperkleefgedrag.

De relaxpen is nog volop in ontwikkeling en vooralsnog blijft het bij een prototype. U kunt deze dus nog niet in de winkels vinden.

Bronmateriaal

Persbericht TU Delft

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd