Slimme mensen hebben minder verbindingen in hun hersenschors

Maar de verbindingen die ze hebben, zijn zeer efficiënt.

Dat suggereert een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Nature Communications. Wetenschappers analyseerden de hersenen van 259 mannen en vrouwen en keken daarbij met name naar het aantal dendrieten in de hersenschors (zie kader). Ook legden alle proefpersonen een IQ-test af.

Dendrieten zijn uitlopers van zenuwcellen. Deze uitlopers geleiden de elektrische impulsen van de zenuwcel en stellen deze cellen in staat om met elkaar te communiceren.

Resultaat
De onderzoekers combineerden de door hen verzamelde data. En op basis daarvan kunnen ze de volgende conclusie trekken: hoe intelligenter een persoon is, hoe minder dendrieten deze in de hersenschors heeft zitten.

Tweede dataset
De resultaten werden bevestigd door een tweede, onafhankelijke dataset die in het kader van een ander onderzoeksproject was samengesteld. Ook uit deze dataset – met daarin de gegevens van 500 mensen – blijkt dat intelligentere mensen minder dendrieten in de hersenschors bezitten.

Het onderzoek verklaart de schijnbaar conflicterende resultaten die eerdere studies hebben gevonden. Eerder werd vastgesteld dat intelligentere mensen doorgaans grotere hersenen hebben. “Er werd dan ook aangenomen dat grotere hersenen meer neuronen en dus ook meer rekenkracht bezitten,” legt onderzoeker Erhan Genç uit. Maar andere studies onthulden weer dat de hersenen van intelligente mensen ondanks dat er veel neuronen in te vinden waren, minder neuronale activiteit vertoonden tijdens IQ-testen dan de hersenen van minder intelligente mensen. “Intelligente hersenen bezitten weinig, maar wel efficiënte verbindingen tussen zenuwcellen,” aldus Genç. “Dus realiseren ze grote mentale prestaties bij een lage neuronale activiteit.”

Bronmateriaal

"Smarter brains run on sparsely connected neurons" -
Ruhr Universität Bochum

Afbeelding bovenaan dit artikel: geralt / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd