Slim aangelegde wegen kunnen de natuur een handje helpen

weg

Overal op aarde worden wegen aangelegd. Tegenwoordig gaat het zelfs in een razend tempo. Helaas wordt op de deze manier onherstelbare schade toegebracht aan de ons omringende natuur. Maar wist u dat als deze wegen op een slimme manier worden aangelegd de natuur juist kan worden geholpen? Dit blijkt uit een nieuw onderzoek.

Dat schrijven ecoloog prof. William Laurance (Universiteit Utrecht en James Cook Universiteit, Australië) en professor Andrew Balmford (Universiteit Cambridge) in het blad Nature.

Onroerend goed
William Laurance vertelt: “Wegen kun je vergelijken met onroerend goed. Het gaat om de locatie. Op de goede plek kunnen wegen juist helpen om de natuur te beschermen.” Laurance vertelt dat een goede planning van de wegen vereist is en dat wegen niet in het oerwoud, maar juist in landbouwgebieden moeten worden aangelegd. Andrew Balmford vervolgt: “In dergelijke gebieden kunnen wegen de landbouw bevorderen, omdat het daarmee gemakkelijker wordt om landbouwproducten naar de markt te vervoeren en kunstmest te importeren. Dit kan ervoor zorgen dat boerderijen hogere opbrengsten krijgen, plattelandsbewoners beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien, de voedselveiligheid toeneemt en migranten wegblijven uit de kwetsbare junglegebieden.” Volgens de onderzoekers is dit heel belangrijk, omdat de productie van landbouwproducten moet verdubbelen in de komende decennia. Men verwacht dat binnen enige tientallen jaren de wereldbevolking zal zijn gegroeid naar 10 miljard mensen. De vraag naar landbouwproducten zal dus aanzienlijk stijgen.

Een voorbeeld van 'dom aangelegde wegen'. De aanleg van wegen heeft in dit geval geleid tot ontbossing. Foto: Google Earth / UU.nl.
Een voorbeeld van ‘dom aangelegde wegen’. De aanleg van wegen heeft in dit geval geleid tot ontbossing. Foto: Google Earth / UU.nl.

Overal wegen
Overal worden wegen aangelegd, kriskras door elkaar. Laurance vervolgt zijn verhaal: “Neem bijvoorbeeld het regenwoud in de Amazone: meer dan 95 procent van alle ontbossing en bosbranden vindt plaats binnen 10 kilometer afstand van wegen en er is een wirwar ontstaan van 100.000 kilometer aan wegen in de Amazone.” Balmford beaamt dit: “Houthakkers, mijnbouwers en andere wegenbouwers leggen overal maar wegen aan, onder andere op plekken waar zij niet zouden moeten zijn, zoals de jungle. Een aantal van deze wegen richt milieurampen aan.”

Nog een foto waarop te zien is dat de aanleg van wegen de weg letterlijk vrijmaakt voor ontbossing. Foto: William Laurance / UU.nl.
Nog een foto waarop te zien is dat de aanleg van wegen de weg letterlijk vrijmaakt voor ontbossing. Foto: William Laurance / UU.nl.

Samenwerking bij wegenaanleg
Volgens de onderzoekers is er behoefte aan een karteringsprogramma, wereldwijd. Zodoende kan een advies worden geven waar wegen wèl of nìet kunnen worden aangelegd en kunnen kwetsbare gebieden worden ontzien. Ook kan advies worden gegeven welke wegen moeten worden gesloten ter voorkoming van bijvoorbeeld ernstige milieuschade.

“Het belangrijkste is om proactief te zijn”, aldus Laurance. “Uiteindelijk zijn het de plaatselijke besluitvormers die bepalen waar de wegen komen. Maar door samenwerking kunnen ontwikkelingsexperts, landbouwkundigen en ecologen zorgen voor de broodnodige richtlijnen over waar goede wegen moeten komen in plaats van slechte.”

Bronmateriaal

"Slim aangelegde wegen kunnen natuur helpen in plaats van schaden" - UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Michael Krigsman (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd