Slechts vijf procent wast zijn handen goed na toiletteren

vieze handen

Dat niet iedereen z’n handen wast na het toiletteren wisten we. Maar dat slechts vijf procent het goed doet is nieuw! De manier waarop veel mensen hun handen wassen is niet goed genoeg om alle bacteriën te doden.

Wast u uw handen als u van het toilet afkomt? Zo ja, doet u het ook goed? Onderzoekers van de staatsuniversiteit van Michigan stellen dat maar weinig mensen lang genoeg wassen om de ziektekiemen die infecties kunnen veroorzaken te doden. En dat terwijl handen wassen de beste manier is om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. De handen niet, te weinig of niet goed wassen zorgt dat er dubbel zoveel uitbraken zijn van ziekten die door voedsel worden overgebracht.

Observatie
Voor het onderzoek dat in het blad Envirenmental Health komt te staan, werden in totaal 3.749 mensen in openbare toiletten geobserveerd. Zonder dat de toiletterende mensen het wisten, observeerde iemand hen stiekem en typte de waargenomen resultaten op een smartphone in. De observatoren bekeken of iemand zijn handen waste, of diegene zeep gebruikte en voor hoelang hij zijn handen waste. 33 procent van de geobserveerde mensen in de bars, restaurants en andere publieke ruimten gebruikte geen zeep. Tien procent van de mensen waste zijn handen zelfs helemaal niet. Vooral de mannen schijnen niet goed geluisterd te hebben naar moeders dringende advies; vijftien procent van hen wasten hun handen niet tegenover zeven procent vrouwen. 50 procent van de mannen gebruikte zeep. Bij de vrouwen was dit 78 procent.

Te kort
De resultaten van de observatie verraste Carl Borchgrevink, hoofd van de studie, nogal. “Voorgaand onderzoek suggereerde dat op een goede manier de handen wassen juist steeds meer voorkwam.” Iemand zou vijftien tot twintig seconden de tijd moeten nemen om effectief zijn handen met zeep en water te wassen en hiermee de ziektekiemen te doden. Het onderzoek toonde echter aan dat mensen die wél hun handen wassen, dit slechts voor ongeveer zes seconden doen.

Relaxmodus
Wat de observatoren opviel was dat mensen minder geneigd waren hun handen te wassen wanneer de wasbak vies was. Ook werd het percentage handenwassers kleiner naarmate de dag vorderde. Volgens Borchgrevink suggereert dit dat mensen die ’s avonds de deur uit zijn voor een hapje en een drankje, in de relaxmodus handen wassen minder belangrijk achten. En bordjes met teksten of afbeeldingen om de handen wél te wassen, werkte. Hopelijk hing dat bordje dan wel in de keukens van de restaurants.

Bronmateriaal

" Eww! Only 5 percent wash hands correctly " – Michigan State University.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door James Emery (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd