Slechtere aandachtsspanne en meer moeite met complexe taken: de grote gevolgen van hersenschuddingen

Een hersenschudding lijkt vrij onschuldig, maar dat valt tegen: wie er meerdere heeft gehad of één hele zware, loopt meer kans op geheugenproblemen en andere hersenkwalen op latere leeftijd. 

Nooit eerder is er zo’n groot onderzoek verricht naar de gevolgen voor de lange termijn van licht traumatisch hersenletsel, zoals een hersenschudding. Onderzoekers van Oxford University gebruikten gegevens van meer dan 15.000 Britse 50-plussers die al jaren meedoen aan een langlopend gezondheidsonderzoek. De proefpersonen beschreven het aantal en de heftigheid van de hersenschuddingen die ze in hun leven hadden gehad. Ook deden zij ieder jaar online een uitgebreide test om de hersenfuncties te meten.

Aandachtspanne en complexe taken
De resultaten zijn opzienbarend: mensen die meerdere hersenschuddingen opliepen, hebben op latere leeftijd duidelijk verslechterde cognitieve functies. Hoe meer licht traumatisch hersenletsel ze hadden meegemaakt, des te slechter de hersenen functioneerden. De klappen tegen het hoofd blijken vooral invloed te hebben op de aandachtsspanne en het uitvoeren van complexe taken. De wetenschappers roepen op om mensen die een hersenschudding hebben gehad, beter te waarschuwen voor het gevaar dat hun werk of sport met zich meebrengt.

Hersenschuddingen en dementie
“We weten dat hoofdletsel een belangrijke risicofactor is voor dementie en deze grootschalige studie laat op niet mis te verstane wijze zien hoe het oplopen van meerdere lichte hersenletsels gekoppeld is aan hersenschade bij ouderen. Hoe vaker de hersenen een klap krijgen, hoe slechter de hersenfunctie waarschijnlijk is op latere leeftijd”, zegt hoofdonderzoeker Vanessa Raymont van Oxford University. “Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die drie of meer milde hersenschuddingen hebben doorgemaakt, er serieus over na moeten denken om te stoppen met activiteiten waarbij het risico op een nieuw hersentrauma op de loer ligt. Hierover moeten zij beter advies krijgen van zorgverleners. Ook is het nodig om organisaties waar de kans op hoofdletsel groot is, bijvoorbeeld bij de voetbalclub, rugbyclub en op de werkvloer, aan te moedigen om manieren te bedenken om hun sporters of werknemers te beschermen.”

Permanente schade na één klap
Proefpersonen die vier of meer milde hersenschuddingen rapporteerden, hadden niet alleen een slechtere aandachtsspanne en moeite met complexe taken, maar ook een slechter werkgeheugen en een vertraagde informatieverwerking. De cognitieve functie werd gemiddeld steeds slechter bij heftiger en frequenter hersentrauma eerder in het leven. Zelfs bij deelnemers die maar één matige tot ernstige hersenschudding opliepen, bleek er een link te zijn met een verslechterde aandacht, meer moeite met complexe taken en een tragere verwerkingssnelheid.

Dementie
“Onze bevolking vergrijst. Het wordt dus steeds belangrijker om te focussen op een gezonde geest in een gezond lichaam, ook op latere leeftijd. We zijn druk bezig om nieuwe manieren te bedenken om dit te bereiken. Deze studie laat zien hoe belangrijk het is om langetermijnonderzoek te doen. Zo kan de impact van hoofdletsel op de hersenfunctie later in het leven beter worden ingeschat. Niet in de laatste plaats omdat hersenschuddingen ook in verband worden gebracht met dementie”, legt onderzoeker Helen Brooker uit. “We begrijpen meer en meer dat op het oog onbelangrijke gebeurtenissen, zoals een lichte hersenschudding, die is opgelopen bij een partijtje voetbal of een fietsongeluk, grote impact kunnen hebben op de hersenen. Uit het onderzoek blijkt dat we ons in het revalidatietraject moeten concentreren op de aandachtsfuncties en het voltooien van complexe taken, omdat die erg vatbaar zijn voor schade op de lange termijn.”

Onderzoeksdirecteur van het Britse Alzheimer’s Research Susan Kohlhaas zegt nog over het onderzoek: “Studies als deze zijn erg belangrijk om de langetermijnrisico’s van traumatisch hersenletsel in kaart te brengen. Ook de kans op dementie wordt groter door veelvuldige klappen tegen het hoofd eerder in het leven. Vanwege deze alarmerende conclusies zouden beleidsmakers en sportorganisaties zo snel mogelijk strengere richtlijnen op moeten stellen. We moeten de kans op hersenschuddingen verlagen, zodat mensen in de toekomst minder risico lopen op allerlei vormen van hersenschade.”

Bronmateriaal

"Lifetime TBI and cognitive domain deficits in late life: The PROTECT-TBI cohort study" - Journal of Neurotrauma

Afbeelding bovenaan dit artikel: Maria Sbytova

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd