Slechte luchtkwaliteit verantwoordelijk voor 5,5 miljoen doden wereldwijd

Meer dan de helft van de mensen die door toedoen van een slechte luchtkwaliteit vroegtijdig sterven, leven in China en India: de landen met de snelst groeiende economie.

En als we geen grote maatregelen treffen om de luchtkwaliteit snel te verbeteren, zal het aantal mensen dat door toedoen van een slechte luchtkwaliteit vroegtijdig sterft de komende twee decennia nog verder stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers uit de VS, China, India en Canada. Ze presenteerden hun bevindingen tijdens een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science (AAAS).

China en India
De onderzoekers schatten dat jaarlijks wereldwijd zo’n 5,5 miljoen mensen door toedoen van vervuilde lucht een vroegtijdige dood sterven. Zo’n 55 procent van de mensen die dat overkomt, woont in China of India. In 2013 overleden in China zo’n 1,6 miljoen mensen door vervuilde lucht. In India waren door vervuilde lucht in datzelfde jaar zo’n 1,4 miljoen doden te betreuren.

In en buiten huis

De onderzoekers maken in hun studie onderscheid tussen vervuiling binnen- en buitenshuis. Bij vervuiling buitenshuis moet je bijvoorbeeld denken aan de uitstoot van auto’s en energiecentrales. Bij vervuiling binnenshuis moet je denken aan open vuur in huis (heel gebruikelijk bij met name arme gezinnen in bijvoorbeeld India).

Kolen
Maar hoe komt het dat de luchtkwaliteit in deze landen zo slecht is? In China komt het voornamelijk door het verbranden van kolen, zo stellen de onderzoekers. In India is het verbranden van hout, mest en andere biomassa de voornaamste boosdoener.

Maatregelen
De cijfers zullen de Chinezen en Indiërs niet direct verrassen. Zij weten dat hun luchtkwaliteit beter kan. En er zijn ook al doelen gesteld om naartoe te werken. Zo wil China bijvoorbeeld minder kolen gaan verbranden. Maar zelfs als het land deze doelen weet te behalen, zullen naar schatting in 2030 nog 990.000 tot 1,3 miljoen mensen door toedoen van luchtvervuiling vroegtijdig sterven. “Ons onderzoek laat zien dat er nog agressievere strategieën nodig zijn om de uitstoot te beperken,” stelt onderzoeker Qiao Ma.

Landen in Noord-Amerika, Japan en West-Europa hebben de afgelopen decennia forse maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bedrijven werden aan strengere milieuwetgeving onderworpen, het aanschaffen van zuinigere auto’s werd gepromoot en het verbranden van kolen werd teruggedrongen. Het was een enorme klus. Maar zeker de moeite waard, zo benadrukt onderzoeker Michael Brauer. “Het beperken van de luchtvervuiling is een ongelofelijk efficiënte manier om de gezondheid van een populatie te verbeteren.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd