Slechte herinneringen wissen zonder de goede herinneringen aan te tasten: het kan!

metamfetamine

Onderzoek onder muizen wijst erop dat het mogelijk is om herinneringen selectief te wissen. De onderzoekers wisten herinneringen die samenhingen met drugsgebruik uit het geheugen van de dieren, zonder de goede herinneringen aan te tasten. Daardoor werd het gemakkelijker voor de muizen om af te kicken.

De onderzoekers dienden de muizen methamfetamine toe, een bekende drug. Vervolgens zorgden ze ervoor dat de muizen het fijne gevoel dat methamfetamine ze gaf, gingen associëren met een bepaalde geur en bepaalde visuele aanwijzingen. Dat miste zijn uitwerking niet. Zodra de muizen die geur roken of op zo’n visuele aanwijzing stuitten, kregen ze direct zin in de drug.

Vergeten
Om een herinnering aan te maken, moeten de dentritische spines – kleine structuren in het brein die elektrochemische signalen van andere zenuwcellen ontvangen – veranderen. Die verandering wordt in gang gezet door het eiwit actine. De onderzoekers verzamelden de drugsverslaafde muizen en voorkwamen dat actine zijn werk kon doen op een moment waarop er onderhoud werd gepleegd aan de vorming van aan methamfetamine gerelateerde herinneringen. Het resultaat is verbazingwekkend. De dieren vergaten direct en voorgoed de herinneringen die ze eerder associeerden met methamfetamine. Alle andere herinneringen bleven ondertussen intact.

WIST U DAT…

…wetenschappers er onlangs voor zorgden dat muizen zich iets herinnerden wat niet gebeurd was?

Goed nieuws
Het onderzoek is wellicht goed nieuws voor mensen die verslaafd zijn aan methamfetamine. Ook zij associëren hun drugsgebruik met bepaalde geuren, handelingen en waarnemingen. Zo kan het zien van een pakje kauwgom – dat ze in de periode van hun drugsgebruik veelvuldig gebruikten om hun droge mond te verhelpen – er al voor zorgen dat ze terug gaan verlangen naar drugs. Omdat ze zoveel dagelijkse objecten met hun drugsgebruik associëren, is afkicken lastig. Als het mogelijk is die associaties weg te nemen, zou afkicken gemakkelijker moeten worden.

Maar niet alleen drugsverslaafden zijn gebaat bij het selectief wissen van herinneringen. Ook mensen met een posttraumatisch stresssyndroom kunnen daar baat bij hebben.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd