Slecht idee: seks met iemand uit de toekomst

Stel dat we straks door de tijd kunnen reizen. Is het dan verstandig om seks te hebben met iemand uit de toekomst? Absoluut niet, zo blijkt.

Franse onderzoekers hadden nog enkele oude eitjes van garnalen liggen en zorgden ervoor dat deze uitkwamen. Vervolgens werden deze garnalen uit het verleden – 1985, 1996 en 2007 – gekruist met garnalen uit deze tijd. Tussen de oudste en ‘nieuwste’ garnalen zaten zo’n 160 generaties.

Vroege dood
De vrouwtjes die paarden met mannetjes uit het verleden of de toekomst stierven veel jonger. Hoe groter de generatiekloof, hoe korter de vrouwtjes leefden. De vrouwtjes met de ‘oudste’ mannetjes leefden gemiddeld twaalf procent korter.

Evenveel jongen
Opvallend genoeg tastte dat korte leven niet de omvang van het nageslacht aan. De vrouwtjes die korter leefden, produceerden evenveel jongen als de vrouwtjes die lang leefden. Ze deden het gewoon allemaal wat sneller.

WIST U DAT…

…ongelovige mensen betere seks hebben?

Evolutie
Hoe komt het dat seks met iemand uit het verleden of de toekomst zo slecht is? Mannetjes en vrouwtjes evolueren voortdurend in een poging steeds meer of beter nageslacht op de wereld te zetten. Zolang het mannetje en het vrouwtje samen opgaan en dus allebei even ver zijn, is er niks aan de hand. Maar als een mannetje of vrouwtje heel erg achterloopt, kan dat dodelijk zijn. De onderzoekers vergelijken het met een soldaat die anno 2011 met een wapenuitrusting uit de zeventiende eeuw het strijdveld betreedt. Dat is ook een slecht idee.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het precies komt dat vrouwtjes zo’n hoge prijs moeten betalen voor seks met een mannetje uit het verleden of de toekomst. Ook willen de onderzoekers uitzoeken welke invloed seks met iemand uit een andere tijd op mannetjes heeft. Omdat ook onder mensen mannen en vrouwen afzonderlijk van elkaar evolueren is het aannemelijk dat de resultaten – deels – op ons mensen van toepassing zijn.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd