Mensen kunnen tijdens hun slaap nieuwe informatie tot zich nemen

Nieuwe informatie tot u nemen terwijl u slaapt. Nieuw onderzoek toont aan dat het kan en dat die informatie vervolgens ook uw gedrag wanneer u wakker bent, kan veranderen.

Wetenschappers verzamelden een aantal proefpersonen en lieten ze in een speciaal laboratorium slapen. Zodra de proefpersonen onder zeil werden, speelden de onderzoekers een toon af. Direct na de toon lieten ze een heel nare geur los. Daarna werd er een andere toon afgespeeld, gevolgd door een heel prettige geur. De onderzoekers lieten de proefpersonen later die nacht ook de tonen nog eens alleen horen. Op de toon die bij de prettige geur hoorden, reageerden de slapende proefpersonen door heel diep in te ademen. De toon die bij de nare geur hoorde, resulteerde in een andere reactie: de proefpersonen haalden ondiep adem.

Herinneren
De volgende dag lieten de onderzoekers de inmiddels wakker geworden proefpersonen de tonen horen. De geuren lieten ze achterwege. En opnieuw reageerden de proefpersonen anders op de tonen die bij een prettige geur hoorden. Ze haalden diep adem (bij een diepe ademhaling ruiken we geuren beter). Terwijl de toon die bij een nare geur hoorde in een ondiepe ademhaling resulteerde. En dat terwijl de proefpersoon zich niet konden herinneren dat ze de tonen ‘s nachts gehoord hadden.

WIST U DAT…

REM-slaap
De onderzoekers vroegen zich af wanneer de proefpersonen de nieuwe informatie nu precies tot zich genomen hadden. Was dat tijdens de REM-slaap gebeurd of daarbuiten? Om dat te achterhalen, zetten ze een tweede experiment op. Proefpersonen kregen in hun slaap wederom tonen te horen en werden blootgesteld aan geuren. Alleen werden die tonen en geuren soms tijdens de REM-slaap en soms daarbuiten losgelaten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen beter leren tijdens de REM-slaap. Maar om ervoor te zorgen dat de proefpersonen zich de tonen ook wanneer ze wakker waren, konden herinneren, was de REM-slaap weer minder geschikt. De onderzoekers denken dat wel te kunnen verklaren. Tijdens de REM-slaap zijn we gevoeliger voor prikkels in onze omgeving, maar we vergeten die prikkels in dat stadium van onze slaap ook weer snel. Non-REMslaap is de fase waarin nieuwe informatie steviger wordt opgeslagen en dus is ook deze fase belangrijk als we slapend willen leren.

Het onderzoek wijst erop dat we geuren en geluiden in onze slaap kunnen verwerken. Grote vraag is natuurlijk: kunnen we nog meer vormen van informatie slapend verwerken? De onderzoekers hopen dat in een vervolgonderzoek vast te gaan stellen.

Bronmateriaal

"A Lesson in Sleep Learning" - Weizmann.ac.il
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Duncan Blair (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd