Situatie van oostelijke laaglandgorilla is veel penibeler dan gedacht

Nieuw onderzoek wijst uit dat het aantal oostelijke laaglandgorilla’s in één generatie tijd met maar liefst 77 procent is afgenomen.

Tot die verontrustende conclusie komen onderzoekers in het blad PLoS ONE. Ze baseren zich op onderzoek in het oostelijke deel van Kongo: de enige plek waar de oostelijke laaglandgorilla nog voorkomt.

Oorlog
Het is voor het eerst sinds de burgeroorlog in 1996 in Kongo uitbrak dat er weer onderzoek naar de populatie oostelijke laaglandgorilla’s is gedaan. En de resultaten zijn schrikbarend. Dat de oostelijke laaglandgorilla het moeilijk had, wisten we. Maar het nieuwe onderzoek laat zien dat de gorilla er nog veel slechter voor staat dan gedacht.

77 procent
Voor de oorlog werd het aantal oostelijke laaglandgorilla’s op ongeveer 16.900 individuen geschat. Een nieuwe schatting van het aantal oostelijke laaglandgorilla’s komt niet veel verder dan 3800 individuen. Dat betekent dat de populatie in één generatie tijd met 77 procent is afgenomen. Afgaande op de nieuwe schattingen zou de oostelijke laaglandgorilla – die nu te boek staat als ‘bedreigd’ – als ‘ernstig bedreigd’ moeten worden beschouwd.

Jacht
Dat de oostelijke laaglandgorilla het moeilijk heeft, is onder meer te wijten aan de burgeroorlog. De burgeroorlog resulteerde in de vorming van vele gewapende groeperingen die zeer geïnteresseerd waren in het verkrijgen en beschermen van mijnen in het leefgebied van de oostelijke laaglandgorilla. Zowel deze gewapende milities als de mijnwerkers waren vaak diep in het woud – ver van de bewoonde wereld – actief en bleven in leven door in het woud – met name op grotere dieren – te jagen. De oostelijke laaglandgorilla’s zijn daarbij een gemakkelijke prooi, omdat ze zich over de grond, in grote groepen voortbewegen.

In het nieuwe onderzoek wordt ook de omvang van het leefgebied van de oostelijke laaglandgorilla geschat: ongeveer 19.700 vierkante kilometer. Binnen vijf jaar dreigen de oostelijke laaglandgorilla’s uit een groot deel van dit leefgebied te verdwijnen. Volgens de onderzoekers moet er harder gewerkt worden om de oostelijke laaglandgorilla van de ondergang te redden. Zo zou bijvoorbeeld de mijnbouw in het leefgebied van de gorilla beperkt of stilgelegd moeten worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd