Sigaret beschadigt genen binnen enkele minuten

Enkele trekjes aan een sigaret veroorzaken binnen enkele minuten genetische schade die kan leiden tot kanker. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers in het blad Chemical Research in Toxicology. Het effect van een sigaret is net zo groot en net zo snel als wanneer men de schadelijke stoffen direct in de bloedbaan zou injecteren.

Het is voor het eerst dat wetenschappers kijken welke invloed rook op het menselijk DNA heeft. De onderzoekers verzamelden twaalf proefpersonen en focusten zich op de de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (kortweg: PAK). Deze stoffen zitten in de rook van tabak, maar ook in verkoold eten.

WIST U DAT…

Gif
De onderzoekers volgden de stof in het lichaam en zagen hoe deze verandert in een giftige stof die DNA aantast en mutaties veroorzaakt. Die mutaties kunnen weer uitmonden in kanker. Vooral de snelheid waarmee de stof zich door het lichaam verplaatste, verbaasde de onderzoekers. Het aantal polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het lichaam was binnen vijftien tot dertig minuten nadat de proefpersonen hun sigaret op hadden, op het maximale niveau.

Dieet
De wetenschappers benadrukken dat de studie zich enkel op de sigaret gefocust heeft. Andere factoren zoals een tekort aan beweging en ongezond voedsel kunnen de situatie nog verergeren. Ze zien de resultaten als een waarschuwing voor iedereen die overweegt om te gaan roken.

Longkanker eist wereldwijd 3000 slachtoffers per dag. Zo’n negentig procent van deze slachtoffers is fervent roker.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd