Sieraden zijn van alle tijden: bijna 13.000 jaar oude kraal ontdekt in de Verenigde Staten

De buisvormige kraal is gemaakt van een bot van een onfortuinlijke haas en gaat de boeken in als de oudste kraal die tot op heden in Amerika is teruggevonden.

Archeologen hebben de kraal ontdekt in de Amerikaanse staat Wyoming. Ze troffen de kraal aan op een prehistorische vindplaats, waar ook de resten van een door jagers gedode, jongvolwassen mammoet zijn teruggevonden. Ook stuitten archeologen er eerder op de sporen van een prehistorisch kamp dat ten tijde van de slacht van de mammoet bewoond lijkt te zijn geweest.

Oudste kraal
De kraal die onderzoekers op dezelfde plek ontdekt hebben, is ongeveer 7 millimeter lang en heeft een 1,6 millimeter grote opening. Onderzoek wijst uit dat de kraal zo’n 12.940 jaar oud is. Daarmee is het de oudste kraal die tot op heden in Amerika is teruggevonden, zo concluderen de onderzoekers in het blad Scientific Reports.

De onderzoekers hebben zich ook over de samenstelling van de kraal gebogen en daaruit blijkt dat deze gemaakt is van een botje van een haas. Volgens de onderzoekers vormt de kraal – in ieder geval voor nu – het oudste bewijs dat hazen al ten tijde van de zogenoemde Cloviscultuur (zie kader) werden benut.

Cloviscultuur
Met de term ‘de Cloviscultuur’ wordt verwezen naar jagers op groot wild die vanaf ongeveer 11.500 voor Christus al in Amerika te vinden waren. De cultuur is vernoemd naar de plaats Clovis (in New Mexico) waar de eerste resten van deze cultuur – waaronder de voor de Cloviscultuur zo karakteristieke langwerpige speerpunten – zijn teruggevonden. Lang werd de Cloviscultuur gezien als de oudste inheemse Amerikaanse cultuur, maar inmiddels zijn er sterke aanwijzingen dat Amerika duizenden jaren vóór de Cloviscultuur al bevolkt was.

In hun studie concluderen de archeologen dus vrij ferm dat de kraal door mensen – Clovismensen – is gemaakt. Natuurlijk hebben ze ook andere opties overwogen; zo zou de kraal in theorie ook ontstaan kunnen zijn na consumptie en vertering door een vleeseter. Maar dat achten de onderzoekers onwaarschijnlijk. Ze wijzen erop dat er zo’n 13.000 jaar geleden weinig vleeseters leefden in het gebied waar de kraal is teruggevonden. Bovendien is de kraal aangetroffen op ongeveer een meter afstand van resten die overduidelijk door mensen zijn achtergelaten. Ook groeven aan de buitenkant van de kraal hinten op bewerking door mensen; hetzij met behulp van stenen gereedschappen of hun eigen tanden.

En zo wijst alles er dus op dat mensen 13.000 jaar geleden al de moeite namen om kralen te maken. Ze gebruikten ze waarschijnlijk om hun lichaam of kleding mee te decoreren, zo stellen de onderzoekers.

Bronmateriaal

"UW Archaeology Professor Discovers Oldest Known Bead in the Americas" - University of Wyoming
Afbeelding bovenaan dit artikel: Todd Surovell (via Eurekalert.org)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd