Sexy vrouw op billboard is in uw ogen een object

  Zowel mannen als vrouwen zien sexy vrouwen in bijvoorbeeld advertenties als objecten. Sexy mannen zien ze als echte mensen.

  Dat blijkt uit een Belgisch onderzoek waarvan de resultaten nu in het blad Psychological Science zijn verschenen. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de effecten die mensen als objecten zien, heeft. “Wat onduidelijk is, is of mensen sexy vrouwen of sexy mannen op een basaal niveau echt als objecten zien,” legt onderzoeker Philippe Bernard uit. En dat hebben de wetenschappers nu onderzocht.

  Experiment
  Onze hersenen zien mensen en objecten op verschillende manieren. Zo is het bijvoorbeeld voor ons best lastig om een gezicht te herkennen op basis van één onderdeel ervan. Terwijl we op basis van een onderdeel van een object vaak heel gemakkelijk vast kunnen stellen om wat voor object het gaat. Nog een voorbeeld: wanneer mensen een foto van een mens op de kop voorgeschoteld krijgen, hebben ze vaak moeite om de afgebeelde persoon te herkennen. Een object dat op de kop wordt getoond, herkennen ze echter direct.

  WIST U DAT…

  …empathische mannen vrouwen gelukkig maken?

  Op de kop
  Dat laatste gebruikten de onderzoekers als uitgangspunt voor hun experiment. Ze lieten mensen foto’s van sexy mannen en vrouwen in ondergoed zien. Dergelijke foto’s ziet u ook wel eens in bladen of op billboards langs de weg. Sommige foto’s werden op de kop aan de proefpersonen getoond. De proefpersonen kregen de foto’s te zien, daarna verscheen er een zwart scherm. En dan verschenen er twee foto’s. Op één van die foto’s stond de eerder getoonde persoon en de proefpersonen moesten aangeven op welke foto dat was.

  Resultaten
  De proefpersonen (zowel mannen als vrouwen) herkenden de sexy mannen minder goed wanneer de foto’s op de kop werden getoond. Maar de foto’s van vrouwen herkenden de proefpersonen altijd even goed. Het maakte dus niet uit of zij op de kop of rechtop werden getoond. Dat wijst erop dat sexy mannen als mensen worden gezien en dat sexy vrouwen als objecten worden beschouwd.

  Al die sexy vrouwen op billboards zien wij dus ongeacht of u nu van het mannelijk of vrouwelijk geslacht bent en misschien zonder dat we ons ervan bewust zijn, als objecten. Grote vraag is natuurlijk of dat gevolgen heeft voor de manier waarop we naar echte vrouwen kijken. Dat hopen de onderzoekers nog uit te gaan zoeken.

  Bronmateriaal

  "People See Sexy Pictures of Women as Objects, Not People" - Psychologicalscience.org
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Matthew Kenwrick (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd